Stiri

Guvernul a aprobat modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse de speciile de faună de interes cinegetic

10
min
4/1/2023

Ce vor primi victimele şi familiile lor în cazul rănirii sau decesului cauzate de speciile de faună cinegetică.

Hotărârea de Guvern (HG) privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic a fost aprobată.

Guvernul României a luat decizia miercuri, 4 ianuarie, potrivit unui comunicat trimis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

„Prin HG-ul aprobat astăzi reglementăm, cât mai echitabil, drepturile şi obligaţiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice și autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare”, a spus Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Hotărârea Guvernului prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, atunci când aceștia nu-și îndeplinesc obligațiile pentru prevenirea pagubelor și de către stat, prin structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și cele ale autorității publice centrale pentru protecția mediului sub Legea nr. 407/2006.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, în situaţiile în care gestionarul şi-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat, a asigurat hrana complementară, apa, după caz şi a efectuat trei acţiuni de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1 se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate.

„În cazul atacurilor soldate cu rănirea sau decesul persoanelor fizice, acest act normativ prevede că în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia, MMAP aprobă, prin ordin de ministru, modalitatea  de acordare a despăgubirilor. Astfel, se vor acorda victimei despăgubiri care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, dar și veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă de la momentul producerii incidentului, daune morale, precum și sume compensatorii pentru familia decedatului, reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la vârsta pensionării”, a spus Barna.

Despăgubirile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă și pentru pagubele şi/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2, se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Pentru menţinerea echilibrului ecologic şi pentru prevenirea pagubelor pe care exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic le pot produce culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, gestionarii faunei cinegetice și proprietarii de animale domestice trebuie să îndeplinească o serie de obligații și condiții, prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la actul normativ adoptat astăzi.

Totodată, HG-ul aprobat astăzi prevede o procedură de constatare și stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, precum și pentru cazul atacurilor din speciile cuprinse în anexele anterior menționate, soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice.

Potrivit legii, despăgubirile în cazul accidentelor de circulaţie se suportă de către administratorul drumului, dacă nu există indicatoare „atenţie, animale” sau de către conducătorul autovehiculului, dacă aecstea există.  

Lista speciilor pentru care vânarea este permisă şi valoarea despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este interzisă sunt disponibile în anexele legii, aici.

Sursa foto: Flickr/ Philippe Rouzet