Solutii

Asociația OIREP Ambalaje atrage atenția asupra transparentizării procesului de gestionare a deșeurilor de ambalaje

3
min
6/7/2023

Asociația OIREP Ambalaje susține implementarea unui mecanism tip Clearing House care ar asigura transparentizarea și eficientizarea gestionării deșeurilor de ambalaje în fluxul municipal.

Asociația OIREP Ambalaje prin intermediul membrilor săi, GreenPoint Management, CCAT Responsabilitate de Mediu, Clean Recycle, Ecologic 3R Ambalaje, Eco Smart Union, Eco-Rom Ambalaje, Eco Synergy, Financiar Recycling, Green Resources Management și Partslife Packaging Disposal Service Romania, solicită transparentizarea procesului de gestionare a deseurilor de ambalaje.

În contextul actual, Asociația OIREP Ambalaje susține implementarea unui mecanism tip Clearing House. Acest mecanism ar asigura transparentizarea și eficientizarea gestionării deșeurilor de ambalaje în fluxul municipal de către operatorii delegați, prin implicarea OIREP în aspectele operaționale, ca partener real al autorităților publice locale, vizând asigurarea acoperirii naționale a obligațiilor privind raspunderea extinsă a producatorilor, ar optimiza sistemul de colectare separată și ar asigura eficiența economică, atât în ceea ce privește costurile de gestionare, cât și veniturile obținute din valorificarea materială a deșeurilor de ambalaje.

De asemenea, Asociația OIREP Ambalaje propune reașezarea legislației de mediu pe baze corecte, fundamentate pe competitivitate, transparență și performanță, astfel încât stabilirea răspunderii în sarcina unei părți din lanțul de gestiune a deșeurilor de ambalaje să fie corelată cu asigurarea instrumentelor economice/operaționale necesare pentru îndeplinirea obligațiilor respective.

Astfel, Asociația OIREP Ambalaje doreste ca orice modificări legislative să fie făcute după ce se evaluează impactul acestora asupra întregului sistem, respectiv după asigurarea cadrului pentru o dezbatere publică reală și constructivă, care să permită aplicabilitatea reglementărilor și desfășurarea activității în condiții de deplină legalitate pe întreg lanțul de valoare.

Asociația OIREP Ambalaje si membrii sai apreciază ca un pas înainte spre transparentizare introducerea în mod obligatoriu, de la 1 ianuarie 2023, a utilizarii Sistemul Informatic de Asigurare a Trasabilității Deșeurilor (SIATD), instrument prin care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu pot să acționeze punctual pentru monitorizarea în timp real a tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje, având ca scop eliminarea declarațiilor fictive de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje. Solicităm dezvoltarea în continuare a sistemului prin introducerea de noi instrumente care au rolul de a ajuta utilizatorii să furnizeze și să primească informații în timp real din SIATD, reducând costurile operaționale ale acestora.

Asociația OIREP Ambalaje este o organizație profesională, neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, care urmărește promovarea intereselor membrilor săi în contextul desfășurării activității specifice acestora în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, vizând asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor în deplină conformitate cu legislația națională și Directivele Europene în materie.

Foto: Freepik