Solutii

Tánczos Barna: „Misiunea noastră este clară: rezolvarea problemei deșeurilor în România.”

4
min
20/1/2021

Ministrul Mediului a avut prima întâlnire cu AOA, reprezentantul organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în ceea ce privește deșeurile din ambalaje.

Tema întâlnirii ministrului Mediului cu Asociația OIREP Ambalaje a fost creșterea gradului de colectare separată și reciclare a deșeurilor din România și îndeplinirea obligațiilor prevăzute lege pentru toți agenții economici care pun pe piață produse ambalate.

În continuarea demersurilor întreprinse încă de la înființare, bazate pe experianța dobândită de-a lungul anilor în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje, reprezentanții consiliului director al Asociației OIREP Ambalaje au ridicat o serie de probleme și subiecte în prima întâlnire cu Tánczos Barna. Mereu un partener credibil și implicat, Asociația OIREP Ambalaje a prezentat și de această dată temele de maximă importanță din domeniu, obligatoriu de îmbunătățit și implementat, în scopul îndeplinirii obligațiilor pe care România și le-a asumat în calitate de stat membru al UE. Așa cum se face în orice parteneriat, AOA pune la dispoziția autorității publice centrale know-how-ul acumulat, astfel încât să poată fi susținute soluțiile pentru îndeplinirea obligațiilor față de UE: funcționalitatea și posibilitățile de îmbunătățire ale aplicației informatice pentru monitorizarea și verificarea trasabilității deșeurilor de ambalaje în sistemul responsabilității producătorului – SIATD; relația contractuală cu UAT/ADI în vederea acoperirii costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale de către OIREP; impactul sistemului garanție-returnare (SGR) asupra OIREP și UAT/ADI dar și necesitatea concentrării, în paralel cu implementarea acestuia, pe îmbunătățirea sistemului existent de REP (responsabilitate extinsă a producătorilor).  

Un alt subiect aprofundat la întâlnire a fost acela al necesității unei campanii de informare/conștientizare la nivel național, adresată atât populației cât și UAT-urilor, referitoare la importanța colectării separate și a creșterii gradului de reciclare, campanie a cărei importanță a fost recunoscută și de reprezentanții MMAP.

Este foarte important să rămânem consecvenți pe o decizie comună, împreună cu toți factorii implicați: producători, OIREP-uri, ADI-uri, primării și să decidem care este direcția pe care toți trebuie să o urmăm. Avem nevoie de o dezbatere profesională cu ADI-urile și primăriile pentru a stabili împreună pașii de urmat pentru următorii patru ani. Opinia mea este că responsabilitatea trebuie să rămână la producător, indiferent câte OIREP-uri și câți operatori unici sunt implicați. Misiunea noastră este clară: rezolvarea problemei deșeurilor în România. Trebuie să colectăm, să scoatem de pe piață acele cantități de ambalaje care sunt puse pe piață de producător, să aducem înapoi aceste cantități în economia circulară. Vă asigur că Sistemul Garanție Returnare va fi implementat, deoarece este o soluție care funcționează la nivel european, iar toate studiile ne arată că este cea mai potrivită variantă pentru consumatorul român. Dacă acest sistem este implementat și are succes în alte țări, cu siguranță, dacă este gândit și pus în funcțiune corespunzător, va funcționa și în România”, a declarat ministrul Tánczos Barna.

Mihaela Frăsineanu, director executiv OIREP Ambalaje, prezentă la întâlnire, declară:  “Considerăm că această primă discuție, în cadrul căreia am agreat cu ministrul Tánczos Barna o agendă comună de întâlniri, împreună cu toți ceilalți factori implicați – UAT/ADI, producători, colectori, reciclatori etc., cu obiective clare, cuantificabile, să aducă mari beneficii domeniului gestionării deșeurilor de ambalaje, mai ales prin clarificarea rolului și responsabilității fiecăruia dintre cei implicați, prin implementarea la nivel național a colectării separate a deșeurilor de ambalaje generate de populație și printr-o legislație clară și predictibilă, în deplin acord cu normele europene. Ne punem mari speranțe în faptul că în următorii patru ani vom avea la MMAP acceași înțelegere și deschidere manifestate astăzi și că nu vom mai stinge incendii, așa cum am procedat în ultimii ani.”