Stiri

SIATD - aplicația obligatorie de la 1 ianuarie 2021 pentru toți actorii implicați în gestionarea deșeurilor de ambalaje

5
min
25/9/2020

Implementarea și utilizarea SIATD va juca un rol major, devenind determinantă pentru a valida activitățile și cantitățile deșeurilor de ambalaje.

În scopul unei monitorizări cât mai atente și a unei transparențe ridicate a situației gestionării deșeurilor de ambalaje, asigurându-se astfel un grad înalt de protecție pentru actorii implicați și în mod special pentru OIREP-uri, implementarea și utilizarea SIATD va juca un rol major, devenind determinantă pentru a valida activitățile și cantitățile deșeurilor de ambalaje.

Conform prevederilor art. 10 alin. (8) și (9) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, s-a emis Ordinul nr. 1595/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.775 din 25 august 2020 (s.n. act normativ care a intrat în vigoare la data publicării), prin care se aprobă Instrucțiunile de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul Informatic de Asigurare a Trasabilităţii Deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. Aplicația informatică SIATD este destinată organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), precum și persoanelor juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/tratare/raportare sunt finanțate de către OIREP (operatori economici care desfăşoară activităţi de colectare, salubrizare, sortare, tratare; asociaţii de dezvoltare intracomunitară; unităţi administrativ-teritoriale; operatori economici care desfăşoară activităţi de valorificare/reciclare).

Cererile de înscriere și acces în platforma SIATD au putut fi trimise începând din 15 septembrie. Accesul la platformă permite încărcarea actelor și verificări cu privire la documentele ce țin de trasabilitatea si gestionarea deșeurilor de ambalaje. Aplicația este obligatorie pentru utilizatori începând cu data de 01.01.2021.

SIATD permite monitorizarea și verificarea în timp real, la nivel de document financiar-contabil și justificativ, a tuturor tranzacțiilor/operațiunilor cu deșeuri de ambalaje pentru care OIREP, finanțează costurile nete privind gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Utilizatorii SIATD vor înregistra date ca: propria capacitate, activități autorizate prin licența de operare / autorizația de mediu, capacitățile de colectare și procesare, tipul de deșeuri de ambalaje care pot fi contractate, punctele de lucru, inclusiv coordonatele GPS ale acestora – în cazul OIREP-urilor, iar cocontractanții săi date ca numărul și data contractelor având ca obiect tranzacțiile cu deșeuri de ambalaje, valabilitatea acestora, cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje estimate a fi tranzacționate.

Înainte de efectuarea oricărei operațiuni de achiziție/ vânzare/ transport/ recepție de deșeuri de ambalaje, celelalte persoanele juridice înscrise în aplicație vor trebui să furnizeze date și informații referitoare la coordonatele de contact ale contractanților, cantitățile și tipul de deșeuri de ambalaje tranzacționate, OIREP-ul în numele căruia se efectuează respectiva tranzacție, avizul, fotografii, din mai multe unghiuri, pentru încărcătură (cel puțin două unghiuri) și pentru mijlocul de transport încărcat înaintea deplasării (cel puțin 4 unghiuri: față, lateral, bord-kilometraj, spate).

La inițierea unei tranzacții cu deșeuri, aplicația SIATD va genera formulare standard care după completare generează un cod unic de tranzacție a deșeurilor de ambalaje, pentru fiecare transport înregistrat în platformă.

Ulterior, fiecare utilizator care preia deșeuri de ambalaje în vederea  valorificării/ reciclării/ vânzării etc. are obligația de a confirma cantitatea netă și cantitatea brută de deșeuri tranzacționate, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora, într-un termen de maximum 5 zile de la data recepției deșeurilor. În situația în care recepția deșeurilor de ambalaje se realizează înainte de înrolarea în sistemul SIATD, termenul de 5 zile se calculează de la data înregistrării în platforma electronică SIATD. În cazul în care codul unic de tranzacție nu este confirmat, tranzacția nu este luată în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor minime de valorificare și reciclare.

Neutilizarea SIATD constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 RON la 100.000 RON.

Rămâne de văzut în ce măsură aplicația va funcționa și cum se vor conforma instrucțiunilor persoanele juridice implicate, pentru ca validarea și legalitatea tuturor tranzacțiilor/operațiunilor cu ambalaje și/sau cu deșeuri de ambalaje să arate cât mai clar situația reală.