Stiri

550.000 € pentru consultanți care ne învață cum reducem poluarea

6
min
13/6/2022

Consultanța îmbracă forma a trei studii și rapoarte care trebuie livrate ministerului în șapte luni.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cumpără consultanță de 2,79 milioane lei care să-l învețe ce se poate face ca să scadă poluarea făcută de om. 

Consultanța îmbracă forma a trei studii și rapoarte care trebuie livrate ministerului în șapte luni, anume:

-       Studiu privind elaborarea metodologiei privind stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți, în corelare cu planurile și programele instituite în alte domenii de politică relevante,

-       raport cu titlul ,,Studiul privind elaborarea propunerii de Program Națíonal de Control al Poluării Atmosferice,

-       raport cu titlul Raport privind organizarea sesiunilor de instruire cu participarea reprezentanților din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor și autorităților din subordinea ministerului, și al autorităților administrației publice centrale cu responsabilități în domeniile de activități generatoare de emisii de poluanți atmosferici.

„Scopul achiziției serviciilor de consultantă și expertiză este de a îmbunătăți capacitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în ceea ce privește stabilirea priorităților privind calitatea aerului în corelare cu prioritățile de politică stabilite în alte domenii relevante, prin stabilirea măsurilor aplicabile tuturor sectoarelor de activitate relevante care constituie surse de emisii de poluanți atmosferici necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030, precum și în ceea ce privește elaborarea Programului Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA).

Citește și: ANALIZĂ Cum reducem CO2 din atmosferă - păduri, turbării, mangrove și inventivitatea umană 

În acest sens, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dorește achiziționarea de servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea metodologiei privind stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor antropice naționale de poluanți atmosferici și a proiectului de Program Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), precum și pentru organizarea de către prestatorul serviciilor a sesiunilor de instruire, cu tematica metodologia și proiectul de PNCPA, care să corespundă cerințelor din Caietul de Sarcini, și care să conducă la atingerea obiectivelor proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor și măsurilor naționale necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030″, este descrierea din SICAP a licitației SEAP.

Citește și: ANALIZĂ Cum reducem CO2 din atmosferă - păduri, turbării, mangrove și inventivitatea umană 

Fondurile sunt asigurate de la Bruxelles, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2030, ofertele se deschid în 10 iunie, iar departajarea lor se face în funcție de preț și experiența echipei consultantului.

Sursa foto: Pixabay