Stiri

TÁNCZOS: „Lecția pe care trebuie să o învățăm este cum să respectăm mediul, găsind echilibrul social și economic pentru a acționa într-o manieră multisectorială eficientă.”

4
min
23/2/2021

Ministrul Mediului participă la cea de-a cincea sesiune a Adunării ONU de Mediu.

Timp de două zile, acest eveniment desfășurat în format virtual și transmis din Nairobi, Republica Kenya, reunește reprezentanți ai celor 193 de state membre ale ONU, întreprinderi, lideri ai societății civile și alte părți interesate pentru a pentru a stabili prioritățile pentru politicile globale de mediu privind schimbările climatice, poluarea și pierderea biodiversității.

Adunarea ONU de Mediu (UNEA) este cel mai înalt organism de luare a deciziilor în materie de mediu din lume. Tema de anul acesta este „Consolidarea acțiunilor pentru natură în scopul atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” și pune accent pe rolul pe care îl joacă natura și soluțiile bazate pe natură în realizarea setului de Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) al Agendei 2030.

UNEA se întâlnește la Nairobi, Kenya, o dată la doi ani, iar prin declarația sa ministerială, rezoluțiile și deciziile sale, asigură conducerea, catalizează acțiunile interguvernamentale privind mediul și contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. UNEA este, de asemenea, organul de conducere al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

UNEA-5 oferă și o oportunitate pentru statele membre și părțile interesate de a face pași ambițioși în vederea reconstruirii mai bine și mai ecologic, asigurându-se că investițiile în redresarea economică după pandemia COVID-19 contribuie la dezvoltarea durabilă.

Prin participarea la această reuniune, România își arată sprijinul privind inițiativele desfășurate de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, precum: combaterea schimbărilor climatice, pierderea biodiversității, prevenirea, controlul și managementul poluării, al chimicalelor și al deșeurilor, precum și legăturile cu alte procese internaționale în implementarea sinergică a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

”La nivel național, suntem angajați într-un proces de promovare pe scară largă a principiilor dezvoltării durabile. În acest sens, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 definește un cadru național pentru implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și oferă o foaie de parcurs pentru realizarea ODD. Am făcut pași importanți pentru a promova sustenabilitatea prin Strategia națională privind schimbările climatice, creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon și planul de acțiune aferent, axat pe necesitatea introducerii stimulentelor economice pentru un sistem de transport ecologic. În aceeași direcție de acțiune, România a implementat recent un nou sistem integrat de informații pentru urmărirea materialului lemnos, numit SUMAL 2.0. Această aplicație îmbunătățește trasabilitatea lemnului și descurajează exploatarea forestieră ilegală. De asemenea, am inițiat prin Administrația Fondului pentru Mediu mai multe programe care abordează domenii ca: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în industria transportului și acordarea de subvenții pentru transportul public ecologic pentru achiziționarea de vehicule noi, ecologice. Totodată, derulăm programe care vizează creșterea eficienței energetice și a managementului inteligent al energiei în școli. Este clar că angajamentul și cooperarea sunt factori cheie pentru a obține rezultate durabile. Cu toate acestea, schimbările despre care vorbim necesită timp, unul mai extins decât ne putem permite. Astfel, aș dori să subliniez că lecția pe care trebuie să o învățăm în acest context este cum să respectăm mediul și, în același timp, să găsim echilibrul social și economic pentru a acționa #PentruNatură într-o manieră multisectorială eficientă”, a precizat ministrul Barna TÁNCZOS.