Stiri

Sector 3: Primăria lansează licitaţie pentru amenajarea şi întreţinerea Parcului Pantelimon

7
min
27/12/2022

Cel mai mare contract subsecvent va putea avea o valoare de 16.821.448 lei fără TVA

Primăria Sectorului 3 anunţă pe SICAP licitaţie pentru lucrări de amenajare şi întreţinere în Parcul Pantelimon, în cadrul unui contract cu o valoare estimată de 25.951.511 de lei, care urmează să fie încheiat pentru o perioadă de doi ani.

Cel mai mare contract subsecvent va putea avea o valoare de 16.821.448 lei fără TVA

"Obiectul Acordului-cadru îl reprezintă executarea de lucrări de amenajarea şi întreţinere zona I şi Parcul Pantelimon. (...) Semnarea contractelor subsecvente se va realiza în funcţie de necesităţile, constrângerile şi obiectivele autorităţii contractante, respectiv în funcţie de sursa de finanţare disponibilă la momentul încheierii contractelor subsecvente pe parcursul a 24 luni", prevede anunţul.

Licitație prin procedură simplificată

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 70%, experienţa profesională a inginerului peisagist 5%, demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor şi a activităţilor 25%.

Licitaţia se desfăşoară prin procedură simplificată

În luna august, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat studiul de oportunitate privind delegarea gestionării activităţii de administrare şi exploatare a Complexului acvatic din Parcul Pantelimon prin contract de concesiune.

Administrarea şi exploatarea centrului acvatic presupune: gestionarea centrului acvatic din punct de vedere tehnic şi administrativ; exploatarea centrului acvatic prin perceperea unui tarif de intrare pentru acces la piscine, saune, prestarea de servicii suplimentare cum ar fi masaj, activităţi de antrenorat, patinoar; realizarea de investiţii pentru asigurarea funcţiunilor pe durata exploatării; administrarea tuturor activităţilor din incinta complexului (încasare, comerţ, alimentaţie publică, evenimente socio-culturale).

În studiu se arată că în cazul atribuirii unui contract de delegare de gestiune prin concesiune, pe durata a 35 de ani, valoarea totală a veniturilor pe care le va încasa Primăria Sectorului 3 va fi de 21,6 milioane euro, valoare ce reprezintă veniturile obţinute din redevenţă şi cele încasate din taxe şi impozite locale. Astfel se va recupera valoarea totală a investiţiei cu clădirea, respectiv 20,1 milioane euro.

Se menţionează că în scenariul de concesiune se evită o pierdere potenţială cumulată în valoare de 62,4 milioane euro şi se evită suportarea unui risc financiar cumulat în valoare estimată de 34,3 milioane euro.

Sursa foto: captură Facebook/ Robert Negoiță