Solutii

Program pilot de colectare selectivă a deșeurilor în 69 de unități de învățământ din Sectorul 6 al Capitalei

3
min
4/3/2021

Este un prim pas pentru dezvoltarea unui model funcțional și eficient de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile generate în toate școlile din România.

ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului), program de responsabilitate socială inițiat de The Institute și susținut de Lidl România, începe programul pilot de colectare selectivă a deșeurilor în cele 69 de unități de învățământ din Sectorul 6 al Bucureștiului, în contextul reluării cursurilor în școli. Programul pilot ASAP, care se va desfășura până la finalul anului școlar în curs, implică acţiuni concentrate pe trei direcţii:

  • Sprijinirea școlilor pentru achiziționarea și/sau completarea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor reciclabile, alături de calibrarea optimă a volumului, distribuţiei și amplasării recipientelor dedicate colectării selective  în interiorul și la exteriorul școlilor;
  • Desfășurarea unei campanii de educare adresate elevilor, care se axează pe explicarea modului corect de colectare a deșeurilor pe fracţii, respectiv plastic, hârtie, metal și sticlă, dar și a traseului deșeurilor după colectare, în stațiile de sortare/reciclare, pentru a îmbunătăţi calitatea colectării și gradul de reciclare și a contribui astfel la reducerea poluării cu ambalaje;  
  • Colectarea și corelarea de date de la furnizorul de salubritate contractat de autorităţile publice pentru ridicarea atât a deșeurilor reciclabile, cât și menajere, cu obiectivul de a urmări calitatea colectării pe fracţii și a aduce îmbunătăţirile necesare în timp real.

Programul pilot de colectare selectivă reprezintă un prim pas pentru dezvoltarea unui model funcțional și eficient de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile generate în toate școlile din România.

„Proiectele de acest tip, de educație pentru sănătate și educație civică, vor primi întotdeauna sprijinul autorității publice locale a Sectorului 6. Comportamentele pe care le asimilăm în copilărie și tinerețe, în școală sau în familie, ne însoțesc pe tot parcursul vieții. Despre asta este acest proiect, despre a crea comportamente responsabile în rândul tinerilor, actuali și viitori membri ai comunității noastre. De altfel, îmi amintesc că participam, la școală, la ore care nu erau neapărat legate de obiectele de studiu precum matematică sau științe, ci tocmai despre comportamentul în comunitate. Am păstrat până astăzi acele cunoștințe și deprinderi.
Mă bucur că suntem parte a acestui proiect, iar ASAP România va beneficia de tot sprijinul nostru, pentru ca, împreună, să formăm comportamente pentru viitor și să devenim un oraș civilizat”,
a declarat Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 al Capitalei.

Programul pilot de colectare separată a deșeurilor reciclabile în unităţile de învăţământ din Sectorul 6 se face în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și Inspectoratul Școlar și este implementat cu ajutorul partenerilor strategici GreenPoint Management și UrbanSA.

La finalul pilotului, ASAP își propune dezvoltarea unui ghid de implementare a unui sistem unitar de colectare selectivă a deșeurilor în învățământul preuniversitar din România, ce vizează facilitarea și asigurarea unei bune conduite de colectare și reciclare a deșeurilor.

În anul școlar 2021 – 2022, programul ASAP de colectare selectivă se va extinde în toate reședințele de județ din România și în celelalte sectoare din București, urmând ca până în 2025 programul să fie implementat și preluat la nivelul întregii țări.