Solutii

Noi norme europene pentru a reduce poluarea din instalaţiile agroindustriale

4
min
6/7/2023

Comitetul pentru Mediu al Parlamentului European şi-a adoptat poziţia cu privire la normele Uniunii Europene pentru a reduce în continuare poluarea şi a conduce instalațiile agroindustriale mari prin tranziția verde.

Directiva privind emisiile industriale (IED) stabileşte norme privind prevenirea şi controlul poluării provenite din emisiile de instalaţii agroindustriale mari în aer, apă şi sol, aducând astfel beneficii atât pentru mediu, cât şi pentru sănătatea cetăţenilor.

Instalaţiile reglementate prin legislaţia europeană pot funcţiona doar dacă primesc autorizaţii din partea autorităţilor naţionale, cu excepţia unor ferme care au doar obligaţia de a se înregistra.

IED revizuit solicită autorităților naționale să reducă în continuare valorile limită ale emisiilor de poluanți, pe baza așa-numitelor „Cele mai bune tehnici disponibile” (BAT), atunci când revizuiesc permisele sau stabilesc noi condiții de autorizare, potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European.

Deputații au susținut propunerea Comisiei de a extinde IED la instalațiile din industria extractivă (mine), la instalațiile mari care produc baterii, cu excepția instalațiilor care asamblează exclusiv module de baterii și pachete de baterii și la creșterea bovinelor la scară mare, precum și la mai multe ferme de porci și păsări.

În ceea ce privește fermele de animale, deputații au votat pentru includerea fermelor de porci și păsări cu peste 200 de animale și a fermelor de vite cu peste 300 de animale. Pentru fermele care cresc mai mult de un tip de animal, limita ar trebui să fie de 250 de animale. Deputații au propus excluderea fermelor care cresc animale în mod extensiv.

Comisia a propus inițial un prag de 150 de animale pentru toate animalele. Deputații au subliniat, de asemenea, că este important ca producătorii din afara UE să îndeplinească cerințe similare cu normele UE.

Deputații au votat şi pentru creșterea transparenței, a participării publice și a accesului la justiție în ceea ce privește autorizarea, funcționarea și controlul instalațiilor reglementate. Registrul european al emisiilor și transferului de poluanți va fi transformat într-un portal al emisiilor industriale din UE, unde cetățenii pot accesa date despre toate permisele UE și activitățile locale poluante.

Raportul privind directiva emisiilor industriale și directiva depozitării deșeurilor a fost adoptat de europarlamentari cu 55 de voturi pentru, 26 împotrivă și șase abțineri, în timp ce regulamentul privind Portalul emisiilor industriale a fost adoptat cu 78 de voturi pentru, trei împotrivă și cinci abțineri.

Parlamentul urmează să își adopte mandatul în timpul sesiunii plenare din iulie 2023, după care pot începe negocierile cu Consiliul privind legislația finală.

Normele actuale ale UE privind emisiile industriale acoperă peste 30.000 de fabrici industriale mari și peste 20.000 de ferme intensive de animale, responsabile de emisii de substanțe nocive în aer, apă și sol, care pot duce la probleme de sănătate precum astmul, bronșita și cancerul, provocând sute de mii de decese premature în fiecare an în UE.

Foto: Freepik