Stiri

Lansarea Programului privind creșterea eficienței energetice în clădirile publice

2
min
2/5/2022

Din data de 20 septembrie 2021, ora 10:00, demarează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare și încărcarea documentelor aferente, care se vor realiza prin intermediul conturilor de utilizatori create.

Începând de astăzi, 15 septembrie 2021, ora 10:00, autoritățile și instituțiile publice care doresc participarea în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice vor putea accesa aplicația informatică pusă la dispoziție de AFM, pentru crearea conturilor de utilizatori și descărcarea modelului cererii de finanțare în vederea completării acesteia.

Din data de 20 septembrie 2021, ora 1000, demarează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare și încărcarea documentelor aferente, care se vor realiza prin intermediul conturilor de utilizatori create.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București și instituțiilor publice din subordinea/în coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale.

Acestea pot beneficia de fonduri pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind în același timp la îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și la reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 1,40 miliarde lei, iar finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:

- 3.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori inclusiv;

- 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori;

- 8.000.000 lei pentru orașe;

- 14.000.000 lei pentru consilii județene;

- 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;

- 14.000.000 lei pentru municipii de rang I;

- 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;

- 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.