Stiri

Investiții masive în mediu în noul Plan de Relansare Economică

5
min
2/7/2020

Protejarea mediului prin diverse măsuri este o prioritate a Planului de Relansare Economică prezentat de Guvernul României.

Programul care stă la baza politicilor economice și administrative ce urmează a fi implementate cuprinde o serie de măsuri care privesc investiții în protejarea mediului cum ar fi programul de reducere a emisiilor prin împădurirea terenurilor, programul de finanțare a instalării panourilor fotovoltaice, dar și continuarea proiectelor lansate în anii trecuți și folosirea eficientă a resurselor financiare externe nerambursabile în domeniul protecției mediului și al reducerii gazelor cu efect de seră.

Pactul Ecologic European va deveni principala strategie de creștere economică la nivelul UE pe termen lung, România fiind în top trei pe lista țărilor care beneficiază de fonduri din bugetul de 1 trilion de euro alocat în acest sens. „România va trebui să utilizeze cât mai eficient resursele europene puse la dispoziție, atât fondurile din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, cât și cele din programele europene de răspuns la criza COVID-19, astfel încât transformarea preconizată a economiei să favorizeze tranziția către o economie durabilă. Noul model de dezvoltare economică și socială trebuie axat pe stimularea și dezvoltarea capitalului și a competitivității companiilor românești, pe investiții în domenii-cheie ale infrastructurii publice, pe transformarea digitală a economiei și a administrației publice și pregătirea economiei pentru tranziția către o economie durabilă”, transmite Guvernul.

Din proiectele mai vechi și noi care se vor derula și implementa în perioada 2021-2027 sunt de menționat Rabla și Rabla Plus; programul de reducere a emisiilor prin împădurirea terenurilor în anul 2020; dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice în localități și pe toate categoriile de drumuri; finanțarea autobuzelor electrice în orașe; reducerea emisiilor prin creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică a localităților; creșterea eficienței energetice în complexurile de producere a energiei; creșterea eficienței energetice în iluminatul public stradal; programul de instalare a panourilor fotovoltaice atât la gospodăriile racordate la rețeaua electrică, cât și la cele izolate.

România se numără printre principalii beneficiari ai mecanismului pentru o tranziţie justă din cadrul Green Deal, destinat să ajute Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Potrivit estimărilor, România beneficiază de investiţii în valoare de 10,1 miliarde de euro.