Stiri

Despre procedura de infringement asupra Romaniei si implicatii

10
min
18/11/2023

Ce urmeaza?

Incepand cu ziua de ieri pe buzele tuturor din industrie este procedura de infringement inceputa de Comisia Europeana si asupra Romaniei care vizeaza deseurile municipale.

Pe langa Romania mai sunt notificate si alte state: Bulgaria, Cipru, Cehia, Austria si Estonia.

Fiecare dintre aceste tari a primit notificarea inceperii procedurii de infringement pentru urmatoarele aspecte:

• legile Bulgariei transpun incorect prevederi privind cerințele minime pentru schemele de responsabilitate extinsă a producătorului, monitorizarea și evaluarea măsurilor de prevenire a deșeurilor și colectarea separată a textilelor, care trebuie să fie înființată până la 1 ianuarie 2025.

• legislația cipriotă prezintă deficiențe legate de dovezi documentare că operațiunile de gestionare a deșeurilor au fost efectuate.

• Cehia are deficiențe în ceea ce privește cerințele minime generale pentru schemele de responsabilitate extinsă a producătorului. De asemenea, transpune necorespunzător regulile pentru colectarea separată și pentru deșeurile periculoase produse de gospodării.

• in ceea ce privește Estonia, cerințele privind prevenirea risipei alimentare și a aruncării deșeurilor nu au fost transpuse în totalitate, precum și cele referitoare la monitorizarea și evaluarea măsurilor de reutilizare și prevenire a risipei alimentare. În plus, mai multe aspecte ale schemelor de responsabilitate extinsă a producătorului nu au fost transpuse.

• deficiențele legislației române se referă la sfârșitul statutului de deșeuri, responsabilitatea extinsă a producătorului, derogarea de la divizarea responsabilității financiare și măsurile stabilite pentru prevenirea generării deșeurilor.

• deficiențele din Austria privesc sfârșitul statutului de deșeuri, calculul țintelor de reciclare și 'pregătire pentru reutilizare', interzicerea amestecării deșeurilor periculoase și planul de gestionare a deșeurilor.

Cred ca este necesar sa incepem articolul prin a povesti ce inseamna o procedura de infringement si care sunt pasii pana la ajungerea la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Practic, in cazul nostru, Romania a fost notificata in mod oficial de incalcarea unui drept comunitar fata de celelalte state din Uniunea Europeana si fata de obligatiile legale asumate.

Romania a primit ieri o notificare pentru a remedia deficiențele în transpunerea Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (Directiva Cadru privind Deșeurile), așa cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/851/UE.

Totodata este important sa intelegem ca procedura de infringement are mai multe etape pana a se ajunge la un proces juridic.

Juristii Comisiei Europene constata o incalcare a legislatiei si pornesc procedura formala de constatare a nerespectarii acesteia. Comisia trimite o informare statului membru vizat de nerespectarea legislatiei europene in care se relateaza detalii cu privire la calea pe care ar trebui s-o urmeze statul respectiv pentru ca procedura de infringement sa nu mearga mai departe, cerandu-se intr-acelasi timp detalii cu privire la impedimentele pe care statul in cauza le-a intalnit si motivele pentru care nu a reusit sa respecte, sa zicem, un termen prestabilit.

Procedura de infringement poate fi pornita si atunci cand un stat membru intarzie sa aplice unele termene sau intarzie sa traspuna in legislatia nationala unele prevederi adoptate la nivelul UE.

Ce mai trebuie sa intelegem este ca in cazul in care procedura de infringement este finalizata, statul roman poate primi amenzi de ordinul milioanelor de euro si totodata sa piarda din fondurile europene alocate. Insa, Curtea de Justitie nu poate retrage statutul de membru al Comisiei Europene, pentru acest lucru este nevoie de abateri grave si repetate.

Revenind la curtea noastra, sau mai bine zis de ceea ce nu am gestionat in mod eficient in curtea noastra: deseurile municipale, exista o directiva, si anume: DIRECTIVA (UE) 2018/851 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile municipale care vine cu noi responsabilitati catre Romania. Aceasta directiva nu a fost transpusa corect nici pana acum, in 2023.

Aspecte pe care Romania nu le-a indeplinit si clarificat:  statutul de deșeu, responsabilitatea extinsă a producătorului, derogarea de la împărțirea responsabilității financiare și de la măsurile stabilite pentru a preveni generarea de deșeuri.

Generarea de deseuri este prima etapa in procesele de economie circulara pe care o UE o vede ca extrem de importanta.

Mai jos va prezentam un pasaj din Directiva mentionata:

“Deșeurile municipale reprezintă aproximativ între 7 %-10 % din totalul deșeurilor generate în Uniune. Acest flux de deșeuri este însă unul dintre cele mai complexe de gestionat, iar modul în care este administrat constituie, în general, un bun indiciu în ceea ce privește calitatea sistemului global de gestionare a deșeurilor dintr-o țară. Provocările în materie de gestionare a deșeurilor municipale sunt determinate de faptul că acestea au o compoziție foarte complexă și mixtă, se află în imediata apropiere a cetățenilor, au un grad foarte ridicat de vizibilitate publică și au consecințe asupra mediului și a sănătății populației. Prin urmare, administrarea deșeurilor municipale necesită un sistem foarte complex, inclusiv o schemă eficientă de colectare, un sistem eficient de sortare și urmărirea adecvată a fluxurilor de deșeuri, implicarea în mod activ a cetățenilor și a întreprinderilor, adaptarea infrastructurii la compoziția specifică a deșeurilor și un sistem de finanțare detaliat. Țările care au dezvoltat sisteme eficiente de gestionare a deșeurilor municipale au, în general, rezultate mai bune în ceea ce privește administrarea globală a deșeurilor, inclusiv privind îndeplinirea obiectivelor de reciclare.”

Pentru o intelegere deplina a actiunii si a ipostazei Romaniei in acest moment va incurajam sa cititi cu Directiva si sa analizati bine momentul in care Romania se afla, impreuna cu contextul economic al acesteia.