Stiri

Despre joburi verzi în economia circulară.

3
min
18/10/2023

Constantin Damov, Presedinte Green Group, despre oportunitati in industria verde

În ultima perioadă se discută despre potențialul economiei circulare și un aspect al acestui potențial îl reprezintă și viitoarele job-uri verzi.

Organizația Internațională a Muncii (OIM) definește locurile de muncă verzi că fiind ”locuri de muncă decente care contribuie la conservarea sau restabilirea mediului, fie ele în sectoarele tradiționale, cum ar fi industria prelucrătoare și construcții, fie în noi sectoare verzi, cum ar fi energia regenerabilă și eficiența energetică. Locurile de muncă verzi ajută la: îmbunătățirea eficienței energetice și a materiilor prime; limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră; reducerea deșeurilor și a poluării; protecția și restaurarea ecosistemelor; sprijinirea adaptării la efectele schimbărilor climatice.

La nivel de întreprindere, locurile de muncă verzi pot produce bunuri sau pot oferi servicii de care să beneficieze mediul înconjurător, cum ar fi clădiri verzi sau transport curat. Cu toate acestea, aceste output-uri ecologice (produse și servicii) nu se bazează întotdeauna pe procese și tehnologii de producție ecologice. Prin urmare, locurile de muncă verzi pot fi de asemenea diferențiate prin contribuția lor la procese mai ecologice. De exemplu, locurile de muncă verzi pot reduce consumul de apă sau pot îmbunătăți sistemele de reciclare. Totuși, locurile de muncă verzi definite prin procesele de producție nu produc neapărat bunuri sau servicii de mediu.”

Toate acestea presupun instituirea cadrelor de reglementare corecte, crearea unor stimulente puternice pentru piețe și pentru inovare, mobilizarea resurselor financiare și promovarea antreprenoriatului și a unei mai mari implicări a sectorului privat.

Într-o economie verde, multe provocări pot fi transformate în oportunități economice, nu doar inversând tendințele negative în domeniul mediului, ci și stimulând creșterea viitoare și crearea de locuri de muncă.

Constantin Damov, Președinte Green Group a vorbit pe larg în cadrul panelului “Securitate economica” al Conferinței organizata de Green News, CERC și Academia de Studii Economice despre acest tip de oportunități în cadrul economiei circulare că fiind interconectate cu inovația și conectarea industriei la tehnologie de vârf:

“Joburile încep să fie o problemă, cred că facem astăzi prea mult o discuție despre joburi, când de fapt noi căutam să reducem numărul acestora. Pentru că sunt foarte multe zone în industria noastră cu mișcări repetitive, daca vă aduceți aminte în filmele lui Charlie Chaplin se făceau mișcări repetitive, de fapt toate aceste joburi nu mai sunt în dorință nici unui tânăr de a le ocupa. Este evident că trebuie totul mecanizat, automatizat pentru a elimina eroarea umana.

Pe de alta parte, economia circulara este un model de creștere economic fară consum de resurse naturale.

Ceea ce facem noi astăzi, este 100% bazat pe materiale, de produse aflate la sfârșitul ciclului de viață, și de aici abia începem noi al doilea ciclu economic. Asta înseamnă că orice stat care are dezvoltata o capacitate de circularitate reușește să facă creștere economica fară să mai alerge după materii prime.

Joburile sunt foarte interesante pentru că aici vorbim despre inovație. Și inovația merge atât de departe, încât astăzi am trecut de la procedee fizico-mecanice, intram în zona chimica, și o să mergem chiar până în zona nucleara a lor pentru a extrage toate acele materiale care sunt deficitare și pe care noi le-am declarat critice.

O să vă dau un exemplu în electronicele noastre găsim astăzi, aproape toate metalele din tabelul Mendeleev, China ne-a oferit exportul de germanium, altcineva ne-a oferit lițiu, dar acest lucru se poate opri și de exemplu fata lițiu nu vom mai avea ecranele smarthphone-urilor. Vă trebui să învățam să înlocuim  aceste elemente că să putem face alte touch screen-uri.

Părerea mea este că economia circulara creează foarte multe roluri noi în zona de cercetare, inovație, să facem lucruri care nu s-au mai făcut.

Este vorba despre stăpânirea fluxului tehnic, tot ce este de sinteza, tot ceea ce noi am reușit prin industria chimica, producție de mase plastice, diferite aliaje.

Misiunea noastră este să transformam fluxul tehnic”

Deoarece schimbările structurale din economie vor conduce la cerințe noi în materie de competențe și la ocupații emergente, este necesar să se evalueze mai bine evoluțiile în materie de ocupații și competențe în vederea facilitării tranziției către „economia verde”.