Stiri

Consiliul Local Sector 5 a adoptat un proiect privind managementul deşeurilor şi energia din surse regenerabile

6
min
1/12/2022

Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 27 de milioane de lei cu TVA, dintre care circa 21 de milioane de lei finanţare nerambursabilă.

Consiliul Local Sector 5 a adoptat, marţi, un proiect privind dezvoltarea infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deşeurilor şi un alt proiect care stabileşte măsuri de producere a energiei din surse regenerabile pentru aproape 40 de unităţi de învăţământ prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Prim actul normativ menţionat se aprobă depunerea unui proiect, finanţat prin POIM, de dezvoltare a infrastructurii de colectare pentru asigurarea unui management integrat al deşeurilor în această zonă administrativ-teritorială, potrivit Agerpres.

Consilierii locali au aprobat, totodată, studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect în valoare de peste 291 de milioane de lei cu TVA. Din valoarea totală a proiectului, cofinanţarea suportată din bugetul local se ridică la aproape 53 de milioane de lei cu TVA. Sumele reprezentând taxa pe valoare adăugată, cheltuială neeligibilă în cadrul apelului de proiecte, în cuantum de circa 46,5 milioane de lei se vor asigura din bugetul Sectorului 5.

Proiect privind managementul deşeurilor

Conform studiului de fezabilitate, proiectul propune implementarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor reciclabile care să fie extins cu colectarea din poartă în poartă pe mai multe fracţii, în vederea creşterii cantităţilor de deşeuri reciclabile colectate şi scăderii gradului de impurificare a deşeurilor în recipientele de colectare.

Astfel, în zonele de blocuri dotate cu ghene interioare şi în cele de case colectarea deşeurilor reciclabile se va realiza pe cinci fracţii, prin sistemul "poartă în poartă". În cazul blocurilor, colectarea se va realiza de la ghenele interioare. În zonele cu blocuri cu regim mic de înălţime care nu sunt dotate cu ghene interioare, ci arondate unora exterioare, cele cinci fracţii de deşeuri reciclabile se vor colecta prin aport voluntar la puncte fixe existente (insule ecologice inteligente).

Sute de insule ecologice inteligente

Pentru colectarea din poartă în poartă a deşeurilor reciclabile de la case se vor achiziţiona 107.500 de containere inteligente a 240 de litri pentru care vor fi asiguraţi inclusiv saci menajeri individualizaţi, fapt ce va permite colectarea selectivă individualizată.

Pentru încurajarea colectării separate, Primăria Sectorului 5 va pune la dispoziţia populaţiei 300 de insule ecologice inteligente.

Cea de-a doua hotărâre adoptată aprobă depunerea unui proiect privind măsuri de producere a energiei din surse regenerabile pentru aproape 40 de unităţi de învăţământ în cadrul unui apel de proiecte al POIM 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 27 de milioane de lei cu TVA, dintre care circa 21 de milioane de lei finanţare nerambursabilă.

Sursa foto: Rawpixel