Stiri

Cercetătorii dezvoltă un nou test pentru evaluarea impactului noilor substanțe chimice asupra mediului

3
min
24/11/2020

În fiecare an, între 50 de mii și 100 de mii de substanțe chimice noi sunt înregistrate în Uniunea Europeană!

Aceste substanțe, dacă nu sunt testate, sunt introduse în natură fără a se cunoaște impactul ecologic pe care-l pot produce. Cadmiul- un poluant al apei - este larg utilizat în producția de îngrășăminte și baterii. Oamenii de știință ai Centrului de Cercetare a Biodiversității și Climei Senckenberg și ai Centrului LOEWE-TBG au investigat dacă concentrațiile mari de Cadmiu pot provoca mutații ale liniei germinale în organismele multicelulare. Astfel de mutații ale materialului genetic al celulelor au consecințe pe termen lung, fiind toxice și afectând organismul care este expus direct substanței.

Cercetătorii au folosit mușchi din specia Chironomusriparius pentru a modela organisme multicelulare. Insectele au fost expuse la oconcentrație mică de Cadmiu, dar relevantă din punct de vedere ecologic pentru examplare din mai multe generații. Surprinzător, s-a constatat că o concentrație mică de Cadmiu nu a provocat nici o mutație a liniei germinale în chironomide, deși era considerată mutagen în organismele multicelulare.

Evaluările impactului asupra mediului sunt obligatorii înainte de aprobarea substanțelor și se testează, de asemenea, potențialul substanțelor de a provoca mutații. Cu toate acestea, testul de mutagenitate se efectuează numai pe bacterii sau pe culturi de celule generate într-un laborator. „Cu toate acestea, un procent mare din biodiversitate este format din animale multicelulare a căror complexitate nu este reflectată de acest test. De exemplu, celulele organismelor multicelulare au mecanisme de reparare diferite ceea ce conferă substanțelor dăunătoare puncte de atac diferite. Prin urmare, studiul nostru arată că în prezent, testele de mutagenicitate zilnice nu sunt fiabile și avem nevoie de un nou sistem de evaluare a studiului substanțelor asupra mediului’’, a explicat profesorul Markus Pfenniger de la Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate și Climă Senckenberg și LOEWE-TBG.

Cercetările au fost făcute folosind insecte, deoarece ele reprezintă 90% din toate speciile de animale, iar acestea au fost expuse substanțelor. Cu ajutorul lor, oamenii de știință au dezvoltat o nouă serie de protocoale care detectează modul în care animalele sunt afectate de diferitele concentrații de Cadmiu. Cercetătorii speră ca testul lor să devină standard în evaluăriile impactului asupra mediului și în acest sens, riscul unor noi substanțe ar putea fi evaluat în mod corespunzător, fiabil și economic și s-ar permite concentrații ale acestora care să nu fie nici toxice, nici mutagene la organismele uni și multicelulare.