Smart City

Cele mai smart si sustenabile orase din Europa

5
min
18/9/2023

Populația lumii crește exponențial de la an la an. Pana laacest moment conform Worldmeter sunt inregistrati 8.061.294.473 cetateni ai lumii.

Din ce în ce mai mulți oameni trăiesc în orașe, ceea ce facenecesară căutarea de noi modalități de dezvoltare și soluții care să garantezecalitatea vieții cetățenilor într-un mod sustenabil.

Orașele s-au dezvoltat pe modele învechite și acum estenevoie urgentă de prevenirea colapsului cauzat de suprapopulare.

Până în 2050, se estimează că 85% din populația lumii valocui în orașe, ceea ce va genera probleme legate de aprovizionare, resurse șipoluare dacă nu se iau măsuri într-un mod agil și eficient. Aici intervineconceptul de SMART CITY, cu scopul de a dezvolta orașe sustenabile. Să explorămmai detaliat acest concept.

 

Ce este un ORAS INTELIGENT?

Este un oraș bazat pe dezvoltare urbană sustenabilă datorităaplicării noilor tehnologii, cu trei obiective principale: îmbunătățireaeficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și sporirea bunăstăriicetățenilor. Acest concept de oraș interconectează diferite domenii precummanagementul, economia, mobilitatea, mediul, energia, aprovizionarea,sănătatea, securitatea, printre altele, permițând astfel o mai mare eficiențăși furnizarea de servicii mai bune și noi.

 

Succesul acestor orașe depinde de constientizarea,infrastructura si de aplicarea tehnologiilor de vârf precum InternetulLucrurilor (IoT), Inteligența Artificială (IA) sau Big Data la sistemele șiresursele orașului pentru a le face mai durabile, conectate și optimizate.

 

Cum funcționează un ORAS INTELIGENT?

Un oraș inteligent are ca principal motor utilizareainovației și a potențialului tehnologic ca instrumente pentru transformarea șiîmbunătățirea calității vieții. În practică, implementarea senzorilor și adispozitivelor IoT este folosită pentru colectarea datelor din clădiri,facilități, sisteme de trafic, securitate, aprovizionare etc., pentru a fiprocesate și trimise la platforme de gestionare specifice, unde pot fivizualizate, analizate și chiar acționate în timp real în diferite zone aleorașului.

 

Elemente cheie care definesc un oras inteligent

Orașele Inteligente integrează societatea cu gestionarealor, identificând nevoile cetățenilor și oferind soluții care să îmbunătățeascăcalitatea vieții cu cel mai mic impact asupra mediului. Pentru a face acestlucru, să ne uităm la elementele cheie care transformă un oraș tradițional înceea ce numim un oraș inteligent:

 

Definirea unei viziuni și a unor obiective clare: Primul paseste tocmai de a accepta necesitatea unei schimbari si de a ne seta obiectivecomune de sustenabilitate. Acest lucru ar trebui să includă obiective specificeca #zerowasteto landfill, colectare separata, metode inteligente de productie aenergiei pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin protejareamediului inconjurator.

 

Evaluarea infrastructurii și a resurselor orașului pentru aidentifica deficiențele și zonele care necesită îmbunătățiri. Realizarea uneiauditari a datelor pentru a înțelege mai bine nevoile și comportamentelecetățenilor.

 

Implicarea comunității: Implicarea cetățenilor și a organizațilorlocale în procesul de transformare. Opiniile si preocuparile acestora suntextrem de importante ca si  și integrareafeedback-ul lor în planificare.

 

Colaborarea cu sectorul privat: Colaborarea cu companiiledin domeniul tehnologic și alte industrii este esențială. Aceste companii potaduce expertiză și resurse pentru a implementa soluțiile tehnologice necesare.

 

Dezvoltarea infrastructurii digitale: O componentă cheie aorașelor inteligente este infrastructura digitală. Trebuie construita oinfrastructură de conectivitate robustă cat și extinderea si acoperirearețelelor de internet și a tehnologiilor de comunicare.

 

Implementarea tehnologiei inteligente: Internetul Lucrurilor(IoT), Inteligența Artificială (IA) și Big Data pentru a colecta și analizadatele din oraș. Aceste date pot fi utilizate pentru a îmbunătăți gestionarearesurselor, eficiența energetică, siguranța și multe altele.

 

Mobilitate inteligentă: Dezvoltarea unor solutii pentrutransportul public inteligent și durabil, cum ar fi autobuze electrice,biciclete de închiriat, sisteme de carpooling și sisteme de semaforizareinteligentă pentru a reduce congestia rutieră.

 

Gestionarea resurselor sustenabile: Implementarea unorpractici de gestionare sustenabilă a resurselor precum reciclarea șigestionarea eficientă a deșeurilor, reducerea consumului de apă și energie, șipromovarea surselor de energie regenerabilă.

 

Servicii publice inteligente: Dezvoltarea unor soluțiipentru servicii publice eficiente, cum ar fi sistemul de sănătate, educația șiadministrarea publică, folosind tehnologie pentru a îmbunătăți accesibilitateași eficiența acestor servicii.

 

Transparența și participarea cetățenilor: Transparenta  guvernamentală și implicarea cetățenilor înprocesul decizional. Folosirea platformelor digitale pentru a permitecetățenilor să-și exprime opiniile și să participe la deciziile locale.

 

Monitorizare și evaluare: Sisteme de monitorizare șievaluare pentru a urmări progresul în direcția unei orașe inteligente șisustenabile. Acest lucru va ajuta la ajustarea strategiilor pe parcurs.

Educație și conștientizare: Educatie cu privire labeneficiile unei transformări într-un oraș inteligent și sustenabil și inca odata, implicarea în eforturile de a face schimbările necesare.

Mai jos va prezentam un top al celor mai sustenabile orasedin Europa, conform Comisiei Europene, orase nominalizate si pentru Green Leafsi Green Capital in speranta ca ele vor inspira si ca vor deveni modele sipentru celelalte orase ale lumii.

In 2020 castigator a fost declarat Stockholm, in 2011 orasulHamburg, in 2012 Vitoria- Gasteiz, in 2013 Nantes, in 2014 Copenhaga, in 2015 Bristol,in 2016 Ljubljana, in 2017 Essen, in 2018 Nijmegen, in 2019 Oslo, in 2020Lisbon, in 2021 Lahti, in 2022 Grenoble, in 2023 Tallin and for 2024 Valencia.

Puteti sa gasiti mai multe informatii despre orasele verzi aici: https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award/winning-cities_en