Solutii

Ce este „economia verde”. 5 principii importante de pus în practică

5
min
10/2/2023

Economia verde recunoaște că trebuie să existe o schimbare globală semnificativă pentru a limita consumul de resurse naturale la niveluri sustenabile din punct de vedere fizic, dacă dorim să rămânem în limitele planetare.

Omenirea, în ansamblul ei, se confruntă cu provocări foarte mari în următoarele decenii, precum schimbările climatice, pierderea biodiversității, deficitul de apă şi penuria alimentară. Aceste crize globale sistemice nu pot fi abordate izolat, fiind interconectate. Însă, modelele economice actuale nu sunt suficient de reziliente pentru a oferi un echilibru optim între obiectivele de mediu și sociale.

Economiile sunt, în esență, o colecție de reguli și norme care răsplătesc unele comportamente și le pedepsesc pe altele. În forma lor actuală, economiile noastre stimulează consumul excesiv, degradează legăturile comunale și distrug bogăția naturală. Dar acest lucru nu este inevitabil, este pur și simplu modul în care economiile noastre au evoluat pentru a funcționa. Pentru a rezolva aceste probleme, este necesară o nouă viziune economică, potrivit mişcării globale Green Economy Coalition.

Există cinci principii-cheie, iar fiecare dintre ele se bazează pe precedente importante în politica internațională și care împreună pot ghida reforma economică în contexte diverse:

1. Principiul bunăstării

• Economia verde este centrată pe oameni. Scopul său este de a crea o prosperitate reală, comună. Se concentrează pe creșterea bogăției care va susține bunăstarea.

• Această bogăție nu este doar financiară, ci include întreaga gamă de capitaluri umane, sociale, fizice și naturale.

• Principiul bunăstării acordă prioritate investițiilor și accesului la sistemele naturale durabile, infrastructura, cunoștințele și educația necesare pentru ca toți oamenii să prospere.

• Oferă oportunități pentru mijloace de trai, întreprinderi și locuri de muncă verzi și decente.

• Se bazează pe acțiuni colective pentru bunuri publice, dar se bazează pe alegeri individuale.

2. Principiul echității

• Economia verde promovează echitatea în interiorul și între generații.

• Economia verde este incluzivă și nediscriminatorie. Împarte procesul decizional, beneficiile și costurile în mod echitabil;

• Promovează distribuirea echitabilă a oportunităților și a rezultatelor, reducând disparitățile dintre oameni;

• Oferă o perspectivă pe termen lung asupra economiei, creând bogăție și reziliență care să servească interesele cetățenilor;

• Creează solidaritate și justiție socială, pe consolidarea încrederii și a legăturilor sociale și pe sprijinirea drepturilor omului, a drepturilor lucrătorilor, a popoarelor indigene și a minorităților și a dreptului la dezvoltare durabilă.

• Promovează dezvoltarea IMM-urilor, a întreprinderilor sociale și a mijloacelor de trai durabile.

3. Principiul limitelor planetare

• Economia verde incluzivă recunoaște diversele valori ale naturii – valorile funcționale ale furnizării de bunuri și servicii care stau la baza economiei, valorile culturale ale naturii care stau la baza societăților și valorile ecologice ale naturii care stau la baza întregii vieți.

• Recunoaște substituibilitatea limitată a capitalului natural cu alte capitaluri, utilizând principiul precauției pentru a evita pierderea capitalului natural critic și încălcarea limitelor ecologice.

• Investește în protejarea, creșterea și restabilirea biodiversității, a solului, a apei, a aerului și a sistemelor naturale.

• Este un sistem inovator în gestionarea sistemelor naturale, bazat pe proprietățile lor, cum ar fi circularitatea și alinierea la mijloacele de trai ale comunității locale bazate pe biodiversitate și sisteme naturale.

4. Principiul eficienței și suficienței

• Economia verde este îndreptată către emisii scăzute de carbon, economisește resursele, este diversă și circulară. Aceasta îmbrățișează noi modele de dezvoltare economică care abordează provocarea de a crea prosperitate în interiorul granițelor planetare.

• Recunoaște că trebuie să existe o schimbare globală semnificativă pentru a limita consumul de resurse naturale la niveluri sustenabile din punct de vedere fizic, dacă dorim să rămânem în limitele planetare.

• Aliniază prețurile, subvențiile și stimulentele cu costurile reale pentru societate, prin mecanisme în care „poluatorul plătește” și/sau în care beneficiile se adună pentru cei care oferă rezultate ecologice incluzive.

 5. Principiul bunei guvernări

• Economia verde incluzivă se bazează pe dovezi – normele și instituțiile sale sunt interdisciplinare, implementând atât principii științifice și economice solide, cât şi cunoștințe locale pentru o strategie adaptativă.

• Acesta este susținut de instituții care sunt integrate, colaborative și coerente – pe orizontală între sectoare și pe verticală la niveluri de guvernare – și cu capacitatea adecvată de a-și îndeplini rolurile respective în moduri eficiente și responsabile.

• Ea necesită participarea publicului, consimțământul prealabil în cunoștință de cauză, transparența, dialogul social, responsabilitatea democratică și lipsa de interese în toate instituțiile – publice, private și societatea civilă –, astfel încât conducerea informată să fie completată de cererea societății.

• Promovează luarea deciziilor descentralizate pentru economiile locale și gestionarea sistemelor naturale, menținând în același timp standarde, proceduri și sisteme de conformitate puternice, comune şi centralizate.

Economia verde este o schimbare universală și transformatoare a status quo-ului global. Va necesita o schimbare fundamentală a priorităților guvernamentale. Realizarea acestei schimbări nu este ușoară, dar este necesară dacă vrem vreodată să atingem Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite (ONU).