Solutii

Sustenabilitatea devine un factor important în raportările firmelor din România

4
min
24/2/2023

Începând cu 1 ianuarie 2024, toate companiile de interes public cu peste 500 de angajați intră sub incidența directivei europene.

Începutul acestui an a venit cu reguli noi privind raportarea corporativă de sustenabilitate. Angajamentele față de mediu devin parte din strategia de business a tot mai multor companii și performanța nu mai este măsurabilă printr-un simplu raport financiar. Noile reguli de raportare privind sustenabilitatea se vor aplica gradual între 2024 și 2028, conform Progresiv.

Aprobată în toamna anului trecut și intrată în vigoare pe data de 5 ianuarie 2023, directiva Uniunii Europene privind raportarea corporativă de sustenabilitate (CSRD) marchează cea mai mare transformare în raportarea corporativă din ultimii aproape 20 de ani.

Un segment mai larg de companii de interes public, cu peste 500 de angajați, precum și IMM-uri cotate la bursă (exceptând microîntreprinderile listate) vor fi acum obligate să raporteze date cu privire la strategiile de sustenabilitate pe care le implementează.

„Directiva UE privind raportarea corporativă de sustenabilitate vine cu mai multe cerințe și aduce mai multă claritate referitor la raportarea eforturilor din zona ESG. Creșterea nivelului de transparență și comunicarea progresului în atingerea țintelor din strategia ESG a companiei reprezintă o oportunitate de a spori nivelul de încredere al angajaților, acționarilor, finanțatorilor și comunităților, ca rezultat al dialogului deschis privind modul în care afacerea ta generează valoare, pe măsură ce aceasta se adaptează la presiunile din sfera sustenabilității”, a spus Ovidiu Popescu, director Deal Advisory, Energy, Sustainability and Climate Change în cadrul KPMG România.

Companiile vor fi obligate să raporteze

Începând cu 1 ianuarie 2024, toate companiile de interes public cu peste 500 de angajați intră sub incidența directivei europene, rapoartele fiind emise în anul 2025. Apoi, de la 1 ianuarie 2025, regulile noi se aplică și în cazul companiilor mari care depășesc două din criteriile de mărime: peste 250 de angajați și/sau 40 de milioane de euro cifră de afaceri și/sau 20 de milioane de euro active totale, rapoartele fiind emise în anul 2026. Nu în ultimul rând, începând cu 2026, intră sub incidența noilor prevederi și IMM-urile cotate la bursă, rapoartele fiind emise în anul 2027.

Modelul de afaceri, strategia și politicile aferente, indicatorii-cheie de performanță nefinanciară și indicatorii-țintă, guvernanța companiei privind aspectele de sustenabilitate, evaluarea dublei materialități, gestionarea riscurilor și oportunităților ESG, precum și prezentări de informații în domeniul mediului (inclusiv taxonomia europeană) și domeniului social, în conformitate cu standardele europene de raportare a sustenabilității, trebuie să facă parte din noua raportare. „Evaluarea dublei materialități, care sporește gradul de complexitate prin necesitatea identificării nu numai a impactului companiei asupra societății și asupra mediului (materialitatea de impact), ci și a modului în care aspecte privind sustenabilitatea afectează entitatea raportoare însăși (materialitatea financiară)”, au adăugat reprezentanții KPMG.