Stiri

Sistem plutitor decolectare a deşeurilor pe râul Cibin

4
min
15/12/2022

Valoarea sistemului se ridică al aproape 355.000 lei cu TVA.

Primăria Sibiu va crea un sistem plutitor de colectare a deşeurilor pe râul Cibin. Amplasamentul investiţiei propus pentru realizarea sistemului este în Cartierul Turnişor, în zona străzii Zăvoi, în partea de SV a Municipiului Sibiu.

Costuri: circa 70.000 de euro

„Este important de semnalat că în lacurile de acumulare din amonte de Municipiul Sibiu s-au dezvoltat alge, care se desprind periodic şi sunt deversate în aval, determinând înmulţirea şi dezvoltarea acestora şi pe sectorul de curs de apă din Municipiul Sibiu. Ţinând cont că deşeurile (plutitorii) se „blochează” în vegetația lentă în albia râului la pragurile amenajate pe râul Cibin, colectarea lor fiind dificilă, se propune realizarea unei construcţii menite să asigure reţinerea şi colectarea deseurilor (plutitorilor) de pe râul Cibin”, susţine proiectul de hotărîre.

Sistemul proiectat va permite următoarele funcţiuni: reţinerea eficientă a deşeurilor (plutitorilor) de pe râul Cibin; va asigura accesul facil al mijlocelor de evacuare a deşeurilor din amplasament; sistemul propus va fi realizat din materiale care să nu polueze mediul înconjurător, care să se integreze mediului şi să nu se deterioreze în timp şi care să nu producă un impact vizual negativ; sistemul va fi astfel conceput încât să nu afecteze mediul înconjurator, fauna şi flora; sistemul va fi adaptabil la variaţiile de debit ale râului Cibin, menţinându-şi funcţia de reţinere a deşeurilor la aceiaşi capacitate pentru orice debit al râului; sistemul nu va cauza inundaţii şi nu va obstrucţiona debitul râului.

Sursa foto: Wikimedia Commons