Solutii

Procedura de achiziţie pentru centrele de colectare prin aport voluntar a fost lansată

5
min
10/4/2024

Ce tipuri de deşeuri vor putea aduce românii la aceste centre, menite să îmbunătăţească infrastructura de colectare separată

Procedura de atribuire pentru achiziţia de containere necesare dotării centrelor de colectare prin aport voluntar a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Scopul este implementarea proiectelor aferente Componentei C3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - Managementul deşeurilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 1 aprilie 2024.

Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar se va face în baza acordurilor de asociere semnate cu Unităţile Administrativ-Teritoriale (UAT), din PNRR. Valoarea estimată pentru cele 597 pachete de containere necesare dotării centrelor de colectare cu aport voluntar este de peste 619,5 milioane lei, fără TVA, iar UAT sunt beneficiarii investiţiei care vor avea calitatea de autoritate de implementare şi plată în cadrul proiectelor.

„Centrele de colectare prin aport voluntar sunt esenţiale pentru ca primăriile să-şi poată extinde infrastructura de colectare separată şi să-şi îmbunătăţească ratele de reciclare. Totodată, acestea vor asigura colectarea separată a deşeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri - deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri din construcţii şi demolări. Autorităţile din zona urbană trebuie să facă pasul spre sisteme bine dezvoltate, sisteme inteligente, care să gestioneze informaţiile la nivel de gospodărie, la nivel de familie", a spus Ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Dotarea fiecărui centru de colectare prin aport voluntar va cuprinde: container de tip birou pentru administraţie şi supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule şi două grupuri sanitare; container frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări); container pentru colectarea de deşeuri periculoase (echipat cu recipiente pentru lămpi fluorescente, becuri, deşeuri solide şi lichide periculoase, uleiuri uzate, vopseluri, solvenţi deşeuri medicale, baterii, deşeuri electrice); containere prevăzute cu presă pentru colectarea deşeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile; containere închise şi acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deşeurilor electrice/electronice mici, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare etc.) şi a celor de mobilier/lemn; containere de tip SKIP deschise, pentru deşeuri de sticlă - geam, respectiv sticle/borcane/recipiente sticlă; containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deşeuri metalice, deşeuri de curte/grădină (crengi, frunze etc.); containere deschise, de tip ab-roll pentru deşeuri din construcţii, moloz.

În cadrul primei runde de atragere de fonduri, care a avut loc în perioada în perioada 22 septembrie-22 noiembrie 2022, au fost aprobate cereri de finanţare pentru 546 de beneficiari, sub formă de Unităţi Administrativ-Teritoriale, inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora, organizate la nivel de municipiu, oraş, comună şi judeţ şi asocieri ale acestora.

Acestea vor implementa un număr total de 597 centre de colectare cu aport voluntar. Apelul a fost de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Ministerul Mediului precizează că procedura de atribuire - licitaţie deschisă va fi organizată pe nouă loturi, împărţite pe zone geografice.

Foto: Ministerul Mediului/Facebook