Solutii

Problematica împăduririlor a fost dezbătută astăzi, 28 iulie 2021, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

2
min
17/8/2021

A fost pusă în discuție posibilitatea de a împăduri terenurile degradate, precum și pe cele aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului.

Problematica împăduririlor a fost dezbătută astăzi, 28 iulie 2021, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în contextul țintei stabilite de România de a împăduri peste 55.000 de hectare prin fondurile alocate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se menționează pe pagina de Facebook a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În cadrul ședinței de lucru, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oroș, alături de experții tehnici din MADR i-au prezentat ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, măsurile prin care MADR poate contribui la atingerea obiectivelor privind împădurirea propuse pentru finanțare prin PNRR.

A fost pusă în discuție posibilitatea de a împăduri terenurile degradate, precum și pe cele aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului. Pentru îndeplinirea scopurilor propuse, în perioada următoare vor fi identificate soluțiile tehnice prin care MMAP va putea utiliza informațiile din Sistemul de Identificare al Parcelelor Agricole (LPIS) gestionat de APIA, pentru a identifica categoriile de terenuri degradate, pentru a localiza aceste terenuri (inclusiv terenurile care au fost excluse de-a lungul timpului din cererile de plată depuse de fermieri pentru acordarea plăților directe) și pentru a direcționa eficient acțiunile de împădurire.

În același timp, discuțiile au relevat oportunitatea identificării unor soluții pentru simplificarea procedurilor administrative asociate accesării sprijinului financiar adresat împăduririi, dar au identificat și necesitatea identificării unor noi stimulente financiare adresate deținătorilor de terenuri care au fost împădurite prin PNRR.

Cei doi oficiali au stabilit că în cel mai scurt timp se va crea un grup de lucru interministerial, care va identifica și propune cele mai bune soluții pentru flexibilizarea și simplificarea legislației în vederea creșterii gradului de accesare a fondurilor europene adresate creării de noi suprafețe împădurire.

Alături de ministrul Adrian Oros s-au aflat Elena Filip, director al Direcției de Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, Bogdan Alecu, director general adjunct AM-PNDR.