Stiri

Ministerul Energiei semnează primul contract de finanţare din PNRR, în vederea „decarbonizării profunde”

7
min
15/12/2022

Prin proiect se asigură construcţia unei unităţi de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze.

Ministerul Energiei şi Primăria Municipiului Constanţa au semnat, miercuri, primul contract cu finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - Componenta C6 Energie, în valoare de 742,92 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, transmis AGERPRES, contractul de finanţare are ca obiect finanţarea din fondurile PNRR a implementării proiectului "Sursă de producţie energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa".

Valoarea proiectului: circa 150 milioane de euro

"Primul contract cu finanţare din PNRR - Componenta C6 Energie a fost semnat. În data de 14 decembrie 2022, între Ministerul Energiei, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - Componenta 6. Energie, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa, în calitate de Beneficiar, a fost semnat contractul de finanţare având ca obiect finanţarea din fondurile PNRR a implementării proiectului "Sursă de producţie energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa". Valoarea totală a proiectului este de 742.921.672 lei, din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă este de 430.696.492 lei", se menţionează în comunicat.

Proiectul se încadrează în Măsura de investiţii 3 - Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică şi termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde şi vizează implementarea unei capacităţi de producţie de energie termică prin realizarea la cele mai noi standarde şi în conformitate cu toate cerinţele de eficienţă energetică, mediu şi schimbări climatice a unei unităţi de producţie energie în cogenerare de înaltă eficienţă, în sectorul încălzirii centralizate, pe gaz, flexibile din punct de vedere al utilizarii gazelor regenerabile, în Municipiul Constanţa.

Proiectul finanțează și o unitate de producție în cogenerare

De asemenea, prin proiect se asigură construcţia unei unităţi de producţie a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, flexibile şi de înaltă eficienţă, "cogenerare astfel cum este definită în art. 2 pct. 13 din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor".

Soluţia de cogenerare propusă satisface toate cerinţele impuse prin Directiva de eficienţă energetică privitoare la randamentul global, economia de energie primară şi reducerea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră şi a celor poluante, precum şi toate exigenţele prevăzute în programele de finanţare actuale, inclusiv încadrarea sub limita de emisie specifică raportată la energia utilă produsă, de 250 g CO2/kWh, fără a fi necesar aportul vreunui gaz combustibil cu emisii de CO2 scăzute (cum ar fi hidrogenul verde), precizează Ministerul Energiei.

Sursa foto: Flickr