Stiri

Lansarea lucrării "Caiet Constituțional III - Dreptul Constituțional la Apă Curată și Aer Sănătos"

4
min
10/4/2024

Dreptul oamenilor la apă curată, aer sănătos și păduri verzi este inalienabil și constituie baza pentru o societate sănătoasă pe termen lung.

În data de 21.03.2024, echipa Green News a luat parte în Aula Magna "Petre Sebeșanu Aurelian" din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară la lansarea lucrării "Caiet Constituțional III - Dreptul Constituțional la Apă Curată și Aer Sănătos", lucrare ce conține prelegerile distinșilor invitați ai Conferinței din 2022 de la Brașov.

Coordonatorii acestei lucrări sunt dl. Robert Marius Cazanciuc - Vicepreședinte Senatul României și dl. Cristian Pîrvulesccu - Politolog și Specialist în Științe Politice.

Fenomenul relativ recent al constituționalismului mediului recunoaște faptul ca ecologia este o temă reală. Protecția mediului trebuie înscrisă în textele constituționale Suntem la peste 30 de ani de la intrarea în vigoare a Constituției României la 8 decembrie 1991 unde au fost făcute primele referiri la componenta de mediu. 

Un mediu sănătos este esențial pentru bunăstarea prezentului și viitorului societății. Dreptul oamenilor la apă curată, aer sănătos și păduri verzi este inalienabil și constituie baza pentru o societate sănătoasă pe termen lung. Ecosistemele complexe reprezintă resurse vitale pentru oameni.

Pădurea face parte din patrimoniul național. Aceasta reprezintă un simbol al bogăției naturale și al identității naționale. Ca parte integrantă a patrimoniului nostru național, pădurile României reprezintă o comoară inestimabilă de biodiversitate, istorie și cultură. Cu o istorie îndelungată și o diversitate remarcabilă de specii de plante și animale, pădurile noastre sunt veritabile sanctuare ale naturii. Ele nu numai că ne oferă aer curat și resurse esențiale, dar și sprijină turismul ecologic și recreerea în aer liber, contribuind la sănătatea și bunăstarea comunităților noastre.

Apa reprezintă și ea un bun național al României datorită importanței sale economice, sociale și ecologice, având un rol vital în viața oamenilor și în dezvoltarea comunităților. Apa este recunoscută ca o resursă strategică și esențială pentru dezvoltarea țării. Deținând numeroase surse de apă, precum râuri, lacuri și izvoare, România dispune de resurse bogate care susțin multiple sectoare economice. Apa este esențială pentru agricultură și producția alimentară. Resursele hidrice ale țării asigură irigarea culturilor agricole, contribuind la securitatea alimentară a populației și la susținerea economiei agricole.

PADUREA TREBUIE PROTEJATĂ PRIN CONSTITUȚIE – Vicepreședintele Senatului Robert Cazanciuc: „Revizuirea Constituției va avea în vedere și protecția pădurilor, ca element important al unui drept constituțional la apă curată și aer sănătos... Amendamentul la art.35: 'Statul asigură protecția și refacerea mediului înconjurator, în special a pădurilor, cursurilor de apă importante și a zonei maritime costiere, în scopul conservării și exploatării raționale și durabile a resurselor naturale existente.”

Noua formă a articolului 35 din Constituție, propusă de senatorul PSD, are următorul format:

(4) Statul asigură protecția și refacerea mediului înconjurător, în special a pădurilor, cursurilor de apă importante și a zonei maritime costiere, în scopul conservării și exploatării raționale și durabile a resurselor naturale existente.

(5) Pădurile, apele și biodiversitatea faunei și florei existente formează un patrimoniu național pe care fiecare generatie este datoare să-l protejeze și conserve prin efort solidar pentru a-l transmite generațiilor viitoare.

Acesta a mai punctat:

Revizuirea Constituției va avea în vedere și protecția pădurilor, ca element important al unui drept constituțional la apa curată și aer sănătos. De aceea, am pledat, astăzi, alături de distinși reprezentați ai mediului academic, despre cele doua surse vitale ale vieții – apa și pădurea. Si nu întâmplător astăzi, de Ziua Internațională a Pădurilor, pentru că este un moment excelent să constientizăm rolul important pe care il joacă 'aurul verde' în viata noastră și cum ar arăta planeta noastră fără păduri.

Nu cred că este cineva care să nu conștientizeze, din principiu măcar, faptul că pădurea, fie la nivel continental, fie regional și, mai ales, global, joacă un rol substanțial și complex în viața oamenilor.

Tema dezbatuta astăzi în amfiteatrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, alături de onorate cadre universitare din domeniu, face obiectul lucrării 'Caiet Constituțional III', pe care am coordonat-o și de această dată impreună cu profesorul Cristian Parvulescu.

Tema de astăzi interesează în egală măsură autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și pe legiuitori, în mod deosebit pe viitorii legiuitori constituanți, ținând cont că articolul 35 din Legea Fundamentală consacră dreptul la un mediu sănătos. Este o prevedere constituțională cu un conținut complex, aflat într-o continuă dinamică, raportată la schimbările climatice vizibile în ultimele trei decenii pentru oamenii obișnuiți, nu doar pentru cercetători, dar și la inovarea de tehnologii pentru protecția și ameliorarea mediului înconjurător.

Toate aspectele discutate astăzi, ce se regăsesc în lucrarea pe care am lansat-o, justifică crearea unui instrument juridic, astfel incât, la o eventuală revizuire a Constituției, să fie consacrată în mod explicit protecția prin norma constituțională a pădurii."

În calitate de cetățeni și custozi ai acestui patrimoniu valoros, este datoria noastră să protejăm și să conservăm pădurile noastre pentru generațiile viitoare. Prin implicare activă în proiecte de reîmpădurire, practici de gestionare durabilă și educație ecologică, putem asigura perpetuarea acestei moșteniri excepționale.