Solutii

Consolidarea Directivei UE privind energia din surse regenerabile.

3
min
6/7/2023

Acordul ridică obiectivul obligatoriu din punct de vedere juridic al UE privind energia din surse regenerabile pentru 2030 la un minimum de 42,5%.

Un acord a fost convenit între Parlamentul European și Consiliul European în vederea consolidării Directivei UE privind energia din surse regenerabile. Acest acord aduce UE cu un pas mai aproape de finalizarea legislației aferente inițiativei „Pregătiți pentru 55” pentru a îndeplini obiectivele Pactului verde european și ale planului REPowerEU.

Acordul ridică obiectivul obligatoriu din punct de vedere juridic al UE privind energia din surse regenerabile pentru 2030 la un minimum de 42,5%, o creștere față de obiectivul actual de 32% și aproape dublează ponderea existentă a energiei din surse regenerabile în UE. Negociatorii au convenit, de asemenea, că UE va urmări atingerea procentului de 45% pentru ponderea energiei din surse regenerabile până în 2030, conform Europa.eu.

Acordul reafirmă hotărârea UE de a-și câștiga independența energetică printr-o recurgere mai rapidă la energia din surse regenerabile produse intern și de a îndeplini obiectivul UE de reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. O extindere și o accelerare masivă a utilizării energiei din surse regenerabile la nivelul producției de energie electrică, al industriei, al clădirilor și al transporturilor va reduce prețurile la energie în timp, precum și dependența UE de combustibili fosili importați.

Procedurile de autorizare vor fi mai simple și mai rapide în temeiul noii legislații. Energia din surse regenerabile va fi recunoscută ca un interes public prioritar, menținând, în același timp, un nivel înalt de protecție a mediului. În zonele cu potențial mare pentru energia din surse regenerabile și cu riscuri de mediu mici, statele membre vor institui zone dedicate de accelerare a utilizării energiei din surse regenerabile, cu procese de autorizare deosebit de scurte și simple. Acordul provizoriu consolidează, de asemenea, cooperarea transfrontalieră privind energia din surse regenerabile.

Ca sector esențial care este mare consumator de energie, industria este inclusă pentru prima dată în Directiva privind energia din surse regenerabile. Acordul stabilește obiective orientative (1,6% creștere anuală a utilizării energiei din surse regenerabile), precum și un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic de a atinge un procent 42% de utilizare a hidrogenului din surse regenerabile în consumul total de hidrogen în industrie până în 2030.

Acordul consolidează, de asemenea, cadrul de reglementare pentru utilizarea energiei din surse regenerabile în transporturi (reducerea cu 14,5% a intensității gazelor cu efect de seră sau o pondere de 29% a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie), inclusiv un obiectiv secundar combinat de 5,5% pentru biocombustibilii avansați și combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică, inclusiv un nivel minim de 1% pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică. Aceste obiective sprijină ambițiile UE privind utilizarea pe scară largă a hidrogenului din surse regenerabile.

Acordul provizoriu de astăzi necesită în prezent adoptarea oficială de către Parlamentul European și de Consiliu. După încheierea acestui proces, noua legislație va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare.

Foto: Freepik