Solutii

UE intenționează să-și asigure materiile prime critice pentru energia verde

5
min
7/9/2020

Biroul European de Mediu avertizează că exploatarea materialelor necesare ar putea provoca daune de mediu majore. Pe listă a fost adăugat litiul, esențial pentru trecerea la mobilitatea electrică.

Comisia Europeană a prezentat recent un plan de acțiune privind materiile prime critice, prin care propune acțiuni de reducere a dependenței Europei de țările terțe, potrivit unui comunicat. UE plănuiește să atingă acest scop diversificând oferta provenită atât din surse primare, cât și din surse secundare și îmbunătățind eficiența și circularitatea utilizării resurselor, promovând, în același timp, aprovizionarea responsabilă la nivel mondial.

Acțiunile vizează atât tranziția către o economie verde și digitală, cât și reziliența Europei și autonomia în ceea ce privește tehnologiile esențiale necesare pentru o astfel de tranziție. Pe listă a fost adăugat pentru prima dată litiul, care este esențial pentru trecerea la mobilitatea electrică.

O aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime critice este o condiție prealabilă pentru o economie rezilientă. Dacă este să ne referim doar la bateriile auto electrice și la stocarea de energie, Europa va avea nevoie de litiu, de exemplu, de până la 18 ori mai mult până în 2030 și de până la 60 de ori mai mult până în 2050”, a spus vicepreședintele Comisiei Maroš Šefčovič.

El spune că UE nu își poate permite înlocuirea dependenței actuale de combustibilii fosili cu dependența de materii prime critice.

Acest lucru a fost amplificat de perturbările cauzate de coronavirus în lanțurile noastre valorice strategice. Prin urmare, vom construi o alianță puternică pentru a trece în mod colectiv de la o dependență ridicată la o aprovizionare diversificată, durabilă și responsabilă din punct de vedere social, la circularitate și la inovare”.

Nu ne putem permite să ne bazăm în totalitate pe țări terțe, iar în cazul unor pământuri rare, chiar și pe o singură țară. Prin diversificarea aprovizionării din țări terțe și dezvoltarea propriei capacități a UE de extracție, prelucrare, reciclare, rafinare și separare a pământurilor rare, putem deveni mai rezilienți și mai durabili”, a transmis Thierry Breton, comisarul pentru piața internă.

Biroul European de Mediu: Strategia poate fi „o sabie cu două tăișuri”

Reprezentanții Biroului European de Mediu (EEB) au avertizat că strategia anunțată de Comisia Europeană poate fi „o sabie cu două tăișuri”, subliniind că trebuie evaluate în mod corespunzător costurile de mediu și sociale pe care le va avea exploatarea minieră. Accentul trebuie pus, a transmis Biroul, pe reducerea utilizării resurselor limitate și evitarea dezastrelor de mediu care sunt adesea legate de minerit, cum ar fi poluarea mortală, lipsa apei și strămutarea oamenilor.

Pur și simplu deschiderea porților către noile proiecte miniere din Europa ar contrazice ambiția Comisiei Europene de a menține consumul de resurse în limitele planetei, așa cum este stabilit în acțiunea privind economia circulară din martie. Avem nevoie de baterii mai eficiente, reciclabile și durabile produse din materiale provenite din resurse responsabile pentru a atenua povara planetei”, transmite Jean-Pierre Schweitzer, ofițer politic în domeniul eficienței resurselor la EEB.

Prin mutarea mineritului în Europa, este posibil să importăm și daunele de mediu care au fost cauzate comunităților din America de Sud, Asia și Africa de zeci de ani. Comisia Europeană trebuie să se asigure că devin parte a unui proces cuprinzător de consultare și comunitățile locale și grupurile societății civile, astfel încât să poată ridica îngrijorări cu privire la noile proiecte miniere lângă casele lor, înainte de a fi prea târziu”, a spus Diego Francesco Marin, ofițer de proiect pentru justiția de mediu la EEB.