Life Style

UE face un pas important spre obiectivul zero emisii nete cu adoptarea Regulamentului privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete (NZIA)

3
min
4/6/2024

Adoptarea NZIA este un moment crucial în eforturile Europei de a combate schimbările climatice și de a construi un viitor mai durabil

Comisia Europeană a adoptat recent Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete (NZIA), un instrument crucial pentru apropierea UE de obiectivul său ambițios de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

NZIA va facilita crearea unui mediu de afaceri predictibil și unificat pentru producția de tehnologii curate în Europa. Acest lucru va duce la o serie de beneficii semnificative:

Creșterea competitivității: Prin stimularea inovației și a producției interne, NZIA va consolida poziția UE ca lider global în domeniul tehnologiilor verzi.
Reziliență sporită: Reducerea dependenței de importurile de tehnologii critice va consolida securitatea energetică a Europei și va crește reziliența sa în fața șocurilor externe.
Locuri de muncă de calitate: Tranziția către o economie cu emisii nete zero va genera noi oportunități de muncă în domenii verzi, contribuind la o forță de muncă calificată și adaptată nevoilor viitorului.

NZIA reprezintă un element central al Pactului Verde European, o strategie cuprinzătoare care vizează transformarea Europei într-o societate prosperă și sustenabilă. Regulamentul va contribui la accelerarea decarbonizării industriei europene, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și stimulând creșterea economică durabilă.

Adoptarea NZIA este un moment crucial în eforturile Europei de a combate schimbările climatice și de a construi un viitor mai durabil. Prin stimularea inovației și a producției interne de tehnologii curate, regulamentul va crea noi oportunități economice și va contribui la o Europă mai verde, mai prosperă și mai rezistentă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Prin Regulamentul privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete, UE dispune în prezent de un mediu de reglementare care ne permite să extindem rapid producția de tehnologii curate. Actul creează cele mai bune condiții pentru sectoarele care sunt esențiale pentru a atinge obiectivul zero emisii nete până în 2050. Cererea este în creștere în Europa și la nivel mondial, iar acum suntem pregătiți să răspundem mai mult acestei cereri cu oferta europeană.”, transmite green.star-up.ro.

Un pas semnificativ a fost făcut către un viitor energetic mai curat și mai sigur pentru Europa, odată cu adoptarea de către Comisia Europeană a Regulamentului privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete (NZIA).

Obiective ambițioase pentru producția internă de tehnologii verzi:

Un criteriu de referință pentru a acoperi cel puțin 40% din nevoile anuale de implementare ale UE până în 2030.
50 de milioane de tone de capacitate anuală de injectare a CO2 în siturile geologice de stocare din UE până în 2030.

Reducerea dependenței de importuri:

NZIA va reduce riscul de a înlocui dependențele de combustibilii fosili cu dependențe tehnologice de actori externi prin stimularea producției interne a UE de tehnologii curate. Acest lucru va contribui la crearea unui sistem energetic mai curat, mai sigur și mai accesibil, cu surse de energie curată la prețuri accesibile produse în Europa.

Lider în sectorul tehnologiilor curate:

Pentru a atinge acest obiectiv, NZIA stabilește un obiectiv ambițios pentru producția de tehnologii strategice care contribuie la obiectivul zero emisii nete.

Investiții și inovare:

- Simplificarea și accelerarea procedurilor de autorizare.
- Reducerea sarcinii administrative.
- Facilitarea accesului la finanțare.
- Achiziții publice care favorizează sustenabilitatea și securitatea cibernetică.
- Sprijinirea proiectelor strategice în domenii precum energia solară, eoliană, hidrogenul și bateriile.
- Crearea de văi de accelerare pentru clustere industriale verzi.
- Investiții în educație, formare și inovare, cu 100.000 de lucrători instruiți în 3 ani.
- Spații de testare pentru a facilita inovația.

Coordonare la nivel european:

O platformă dedicată - "Europa cu zero emisii nete" - pentru a facilita schimbul de informații și colaborarea.

Un pas important către un viitor verde:

NZIA este un instrument esențial pentru a atinge obiectivele ambițioase ale Pactului Verde European de a transforma Europa într-o societate prosperă și sustenabilă. Prin stimularea producției interne de tehnologii curate, reducerea dependenței de importuri și accelerarea inovației, NZIA va contribui la crearea de locuri de muncă de calitate, la creșterea economică durabilă și la un viitor mai verde pentru toți europenii.