Solutii

Summitul privind schimbările climatice COP26: de ce este important

4
min
3/11/2021

Între 31 octombrie și 12 noiembrie, liderii mondiali se reunesc la Glasgow, în Regatul Unit, cu ocazia summitului privind schimbările climatice – COP26.

Care este scopul COP26?

Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice – COP26 – este un eveniment major care aduce laolaltă lideri din toate țările lumii pentru ca aceștia să convină asupra modalităților de a intensifica acțiunea la nivel mondial în vederea soluționării crizei climatice.

În urmă cu aproape 30 de ani, liderii mondiali s-au reunit pentru prima dată pentru a aborda în mod colectiv schimbările climatice. Organizația Națiunilor Unite a invitat țările să semneze o convenție privind schimbările climatice prin care fiecare membru să se angajeze să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

De atunci, țările care au semnat convenția – denumite în mod oficial „părți” – s-au întâlnit anual pentru a discuta despre progresele realizate și provocările întâlnite (din cauza pandemiei de COVID-19, nu a avut loc nicio reuniune în 2020).

COP este prescurtarea pentru „conferința părților” la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC). COP26 este cea de a 26-a reuniune a părților la convenție și va fi găzduită de Regatul Unit în parteneriat cu Italia.

În timpul reuniunii, părțile vor trece în revistă progresele obținute în ceea ce privește angajamentele pe care și le-au asumat în temeiul obiectivului Acordului de la Paris de a menține încălzirea globală cu mult sub 2 °C față de nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a acesteia la 1,5 °C.

Care este miza COP26?

După cum afirmă oamenii de știință, menținerea încălzirii globale sub 1,5 °C este cea mai bună modalitate de a salva planeta de efectele periculoase ale schimbărilor climatice. Cu toate acestea, la ora actuală lumea nu se află pe drumul cel bun către acest obiectiv, temperaturile globale fiind în creștere.

Conform celui mai recent raport al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), încălzirea globală provoacă schimbări tot mai mari și, în unele cazuri, ireversibile ale modelelor de precipitații, ale oceanelor și ale vânturilor în toate regiunile lumii. În UE și în întreaga lume au loc fenomene meteorologice extreme mai frecvente și mai intense, cum ar fi valurile de căldură, inundațiile și incendiile forestiere.

Este extrem de urgent să se ia măsuri împotriva schimbărilor climatice. COP26 este o ocazie imediată unică pentru ca liderii lumii să acționeze împreună și rapid pentru a limita creșterea temperaturii și schimbările climatice.

Se preconizează că țările prezente la reuniunea COP26 se vor ridica la înălțimea angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris:

  • asumându-și obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor lor de gaze cu efect de seră până în 2030
  • dezbătând măsurile de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice
  • sporind finanțarea acțiunilor climatice, în special pentru țările în curs de dezvoltare

Care este mesajul UE pentru COP26?

UE dorește să ofere un exemplu, jucând un rol de prim plan în combaterea pe plan mondial a schimbărilor climatice. De-a lungul anilor, UE a adoptat unul dintre cele mai avansate cadre legislative din lume în domeniul mediului și și-a atins obiectivele anterioare în materie de reducere a emisiilor. Anul acesta, UE și-a reînnoit ambiția în materie de climă în concordanță cu Acordul de la Paris, angajându-se să reducă emisiile cu cel puțin 55 % până în 2030 și transformând acest obiectiv într-o obligație juridică prin Legea europeană a climei.

Cu toate acestea, schimbările climatice reprezintă o amenințare mondială, iar UE nu poate acționa singură.

La COP26, UE dorește să încurajeze alte părți să își intensifice angajamentele și acțiunile de reducere a emisiilor și să își sporească eforturile de adaptare pentru a face în continuare posibilă atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

Fiind cel mai mare contribuitor la finanțarea internațională a combaterii schimbărilor climatice, UE își respectă angajamentul de a oferi finanțare țărilor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să facă față efectelor schimbărilor climatice. UE va continua să contribuie la atingerea obiectivului mondial de mobilizare a sumei de 100 de miliarde USD pe an până în 2025. UE invită și alte țări dezvoltate să își aducă propria contribuție la sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare.

Cine va reprezenta UE la COP26?

Consiliul și Comisia Europeană vor reprezenta UE la reuniunea COP. Un grup de funcționari din partea Consiliului și a Comisiei va constitui delegația UE, care va fi condusă de președintele Consiliului European, Charles Michel, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de prim-ministrul Sloveniei, Janez Janša, președintele actual al Consiliului UE.

Din partea Consiliului, Slovenia va lua parte la reuniune și la discuții în numele celor 27 de state membre ale UE. Înaintea COP26, s-a căzut de acord, cu ocazia celei mai recente reuniuni a Consiliului Mediu, asupra poziției pe care UE, în ansamblul său, dorește să o adopte în cursul negocierilor. Această poziție urmărește să conducă la angajamente reînnoite din partea țărilor participante.

Consiliul joacă un rol important în acordurile internaționale atât cu țări din afara UE, cât și cu organizații internaționale. Rolul său este de a aproba directivele de negociere și încheierea de acorduri.