Stiri

România, vizată de 4 noi proceduri de infringement legate de mediu, dintre care 3 fiind pe problema deșeurilor

3
min
15/7/2021

Gestionarea deșeurilor în țara noastră este unul dintre principalele aspecte care a nemulțumit oficialii de la Bruxelles.

Comisia Europeană a anunțat că România este vizată de 4 noi proceduri de infringement pe subiecte ce țin de mediu, trei dintre acestea vizând problema deșeurilor. Autoritățile de la București sunt acuzate și de faptul că nu au luat măsuri pentru combaterea speciilor invazive.

CE solicită României și altor 12 state membre să transpună integral în legislația națională noile norme ale UE privind depozitele de deșeuri să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva 2018/850 privind depozitele de deșeuri. 

Directiva introduce restricții privind depozitarea tuturor deșeurilor care pot fi reciclate sau valorificate energetic începând cu 2030. Ea urmărește și să limiteze proporția deșeurilor municipale trimise la depozitele de deșeuri la 10% până în 2035 și introduce norme privind calcularea modului în care sunt atinse obiectivele privind deșeurile municipale. 

Totodată, directiva impune țărilor UE să instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor municipale depozitate. 

Comisia îndeamnă România și alte 16 state membre să transpună integral în legislațiile naționale noile norme ale UE privind gestionarea deșeurilor, să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse în Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei2008/98/CE privind deșeurile.

Directiva stabilește cerințe minime de funcționare pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și consolidează normele privind prevenirea deșeurilor. Ea stabilește, de asemenea, noi obiective privind reciclarea deșeurilor municipale, specificând că, până în 2025, deșeurile municipale vor trebui reciclate la un nivel minim de 55% din greutate.

Acest obiectiv va crește la 60% până în 2030 și la 65% până în 2035.

Comisia îndeamnă România și alte 12 state membre să transpună integral noile norme ale UE privind prevenirea deșeurilor de ambalaje, să își alinieze legislațiile naționale la modificările incluse înDirectiva (UE) 2018/852 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. 

Directiva impune statelor membre ale UE să ia măsuri pentru a preveni generarea de deșeuri de ambalaje și pentru a reduce la minimum impactul ambalajelor asupra mediului. 

România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție cu privire la aceste cazuri.

A patra procedură de infringement care vizează România și alte 17 state membre se referă la protejarea mediului împotriva speciilor invazive. România nu a pus în aplicare și nici nu a comunicat Comisiei un plan de acțiune (sau un set de planuri de acțiune) pentru a combate cele mai importante căi de introducere și răspândire neintenționată a speciilor alogene invazive care prezintă motive de îngrijorare pentru UE.