Life Style

România prevede investiții de 16 miliarde EUR din fonduri europene pentru strategia energetică până în 2030

3
min
27/6/2024

Strategia energetică națională vizează modernizarea infrastructurii, dezvoltarea surselor regenerabile și creșterea eficienței energetice, pentru a asigura securitatea energetică și a stimula economia.

România va investi 16 miliarde de euro din fonduri europene în cadrul strategiei energetice naționale până în 2030, pentru a îmbunătăți infrastructura, a reduce emisiile de carbon și a stimula dezvoltarea surselor regenerabile de energie. Anunțul a fost făcut de către Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în cadrul unei conferințe de presă, evidențiind prioritățile țării pentru tranziția energetică.

Priorități și obiective

Planul prevede investiții semnificative în modernizarea și extinderea rețelelor de energie electrică și gaze naturale, dezvoltarea surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice, notează Bursa. Printre obiectivele principale se numără:

- Modernizarea infrastructurii: 5 miliarde de euro vor fi alocate pentru actualizarea rețelelor electrice și de gaze naturale, inclusiv digitalizarea acestora, pentru a asigura o distribuție mai eficientă și stabilă a energiei.

- Dezvoltarea surselor regenerabile: Aproximativ 7 miliarde de euro sunt destinați dezvoltării proiectelor de energie solară, eoliană și hidroenergetică. Obiectivul este de a adăuga 10.000 MW de capacitate instalată din surse regenerabile până în 2030.

- Creșterea eficienței energetice: 4 miliarde de euro vor sprijini programele de eficientizare energetică în industrie, clădiri și transport, cu scopul de a reduce consumul și emisiile de gaze cu efect de seră.

„Tranziția energetică este esențială pentru viitorul României. Investițiile planificate vor asigura nu doar securitatea energetică, dar și un mediu mai curat și oportunități economice noi,” a declarat Burduja. El a subliniat importanța utilizării fondurilor europene pentru a accelera această tranziție și pentru a îndeplini obiectivele naționale de reducere a emisiilor de carbon.

Finanțare și implementare

Fondurile europene alocate provin din diverse programe, inclusiv Fondul pentru Modernizare și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Implementarea strategiei va fi coordonată de Ministerul Energiei, în colaborare cu alte instituții naționale și regionale, precum și cu parteneri din sectorul privat. „Este un efort de colaborare între guvern, industrie și comunități, pentru a crea un sistem energetic mai durabil și mai rezilient,” a adăugat Burduja.

Beneficii anticipate

Pe lângă contribuția la obiectivele climatice ale UE, strategia energetică este așteptată să stimuleze economia României prin crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții. Modernizarea infrastructurii energetice va îmbunătăți fiabilitatea și calitatea serviciilor, contribuind la reducerea costurilor pentru consumatori și la creșterea competitivității economice.

Provocări și perspective

Implementarea acestui plan ambițios va necesita gestionarea eficientă a resurselor și o monitorizare atentă a progresului. „Provocările sunt considerabile, dar la fel și beneficiile. Vom lucra neîncetat pentru a asigura succesul acestei tranziții,” a afirmat Burduja.

Strategia energetică a României reflectă angajamentul său de a deveni un lider în regiune în domeniul energiei durabile, marcând un pas crucial către un viitor mai verde și mai sustenabil.