Solutii

Proiectarea ecologică pentru o economie circulară

3
min
24/2/2023

Regulamentul de proiectare ecologică pentru produse durabile propus de Comisia Europeană urmărește reducerea impactului general asupra mediului.

Regulamentul de proiectare ecologică pentru produse durabile propus de Comisia Europeană urmărește reducerea impactului general asupra mediului pentru o gamă largă de produse. Pentru a fi eficient, regulamentul nu ar trebui să se concentreze doar pe produse individuale, ci și pe îmbunătățirea sistemelor de colectare, sortare, tratare, reciclare și recuperare, ne comunică Valerie Boiten, manager senior de politici la Fundația Ellen MacArthur.

1039 Tw/h, sau 89 de milioane de tone de petrol: aceasta este cantitatea estimată de energie primară economisită, rezutată din normele UE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică în anul 2020. Comisia Europeană a propus în 2021 extinderea și consolidarea acestui act legislativ. Impactul Regulamentului privind proiectarea ecologică pentru produse durabile (ESPR) este de așteptat să fie și mai mare decât al precedentei Directive privind proiectarea ecologică.

ESPR urmărește să abordeze o gamă mult mai largă de produse, de la textile până la mobilier și își propune să reducă impactul general asupra mediului și asupra climei. Esența abordării proiectării ecologice rămâne neschimbată: produsele vor îndeplini cerințe minime de performanță, dar în viitor, aceste cerințe se vor concentra nu numai pe utilizarea energiei, ci și pe aspecte precum durabilitatea, conținutul reciclat și substanțele care pot prezenta bariere pentru recirculare, conform Euractiv.

Să privim dincolo de eficiența produsului

Dincolo de îmbunătățirea ecodesignului produselor, modelele de afaceri care livrează pe piață produsele joacă un rol cheie. Simpla lansare a unui nou produs sau tehnologie care îmbunătățește eficiența materialelor nu este suficientă. Trecerea la un model de afaceri circular necesită o integrare completă a designului circular, precum și a infrastructurii de colectare.

De exemplu, prin introducerea consecventă a criteriilor privind reparabilitatea, ne asigurăm de faptul că produsele sunt complet reciclabile, urmând ca operațiunile de reciclare să se desfășoare în circuit închis. Privirea dincolo de produsul individual ar permite, de asemenea, abordarea impactului asociat extracției materialelor virgine, care în prezent sunt abordate doar indirect în propunere.

Puterea ESPR constă în capacitatea sa de a crea un cadru de guvernare și de a influența alte acte legislative, cum ar fi Responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR). Deoarece ESPR creează baza minimă pentru proiectarea produselor, va permite schemelor EPR să ecomoduleze taxele pentru aceleași produse pe baza unui cadru comun de criterii și măsuri. ESPR stabilește un cadru revoluționar pentru elaborarea politicilor privind produsele. Dar lucrul către eficiența produsului ca soluție nu va modifica natura finită a stocurilor de materiale. Pentru a lăsa cu adevărat o amprentă, ESPR ar trebui să se concentreze pe modelarea condițiilor mai largi ale sistemului pentru o economie circulară.

Photo: Freepik