Stiri

Primăria Sectorului 2, amendată cu 7 milioane de lei pentru că nu a atins țintele de reciclare. Sancțiunea este executorie.

4
min
15/2/2021

Primăria Sectorului 2 trebuie să plătească peste 6,8 milioane de lei pentru gunoiul depus la groapă în perioada 2014-2019, pentru că nu a îndeplinit țintele de reciclare.

Sancțiunea a fost dată de Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, și este executorie, precizează Hotnews. În România se reciclează și se colectează selectiv doar 13,81% din cantitatea de deșeuri produsă, iar în capitală procentul este de doar 8%. La finalul anului 2020 România trebuia să ajungă laun grad de colectare selectivă și reciclare de 50%.

Am primit o hârtie de la Agenția pentru Mediu, executorie, privind cei 50 de lei/tona de deșeu depozitat, amendă pentru anii 2014-2019 în valoare de peste 6 milioane lei. Mi-e teamă că nu de la Supercom este tura asta, fiindcă Supercomul o să mă întrebe cum m-a întrebat de multe ori unde duc gunoiul, unde îl depozitez, și vă amintesc că avem o problemă mare cu depozitarea gunoiului, care nu poate fi rezolvată nici de Primăria Sectorului 2, nici de Supercom și este foarte complicat de rezolvat inclusiv de Primăria Generală, dar va trebui împreună cu Primăria Generală să găsim o soluție, pentru că în planul Național de Gestionare a deșeurilor, prevăzut, aprobat de mult se prevedea că o să avem un incinerator, incinerator care părerea mea este că nu va mai apărea niciodată și atunci acolo s-ar fi dus aceste deșeuri pentru care nu s-ar mai fi plătit cei 50 de lei. Incineratorul nu s-a făcut și noi am rămas cu problema în brațe și această hârtie executorie care afectează bugetul”, a explicat Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, la ultima ședință de Consiliu Local.

Sancțiunea este prevăzută în OUG 196/2005, art.9, prevedere legală în temeiul căreia pot fi amendate toate primăriile care nu au respectat țintele de reciclare: 

  • o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii     obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Pentru unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuția se     calculează pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuți în Planul național de gestionare a deșeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban și 105 kg/locuitor/an în mediul rural.

Licitația pentru delegarea serviciului de salubrizare trenează de doi ani. Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie 2019, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei și are și o componentă de colectare selectivă și reciclare, însă trenează de aproape 2 ani, conform sursei citate.

Obiectul contractului îl reprezintă, conform anunțului de concesionare "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv: colectare separată și transport deșeuri (provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat); sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare era de 10 decembrie 2019, însă procedura a fost blocată de contestații. În toamna anului 2019, Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a admis contestația făcută de firma Romprest care acuza că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții erau de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom. CNSC a admis în mare parte toate observațiile contestatarului, iar Primăria le-a îndreptat. Licitația este în desfășurare.

O altă măsură luată de Sectorul 2 este sistemul de tarifare care va încuraja colectarea selectivă. 

Locuitorii Sectorului 2 vor plăti în perioada 1 martie - 1 iunie 2021 o taxă de 10 lei pentru ridicarea gunoiului menajer, apoi pot încheia contracte direct cu firma de salubrizare din sector, potrivit unei hotărâri aprobate marți de Consiliul Local Sector 2. Persoanele care nu vor încheia contracte cu firma de salubrizare până la 1 iunie vor plăti după această dată o taxă specială, penalizatoare, de 21,50 lei/persoană/lună. 
Cu cât aruncă mai puțin gunoi și reciclează mai mult, cu atât cetățenii vor plăti mai puțin, acesta este conceptul, dar Hotărârea trebuie însă aprobată de Consiliul Local Sector 2. Desigur, după ce cetățenii colectează separat, deșeurile trebuie reciclate ca să nu să ajungă la groapă, ceea ce depinde de Primărie și salubrist.

O altă problemă este că după ce groapa de la Glina s-a închis, au mai rămas două gropi pentru depozitare- Iridex care are o capacitate limitată, și Eco Sud, astfel că orașul nu va avea unde să ducă gunoiul, ceea ce face și mai importantă reciclarea.