Stiri

Primăria Capitalei - amendată pentru prea puținul spațiu verde

3
min
7/7/2020

Primăria București a fost amendată cu 100 mii lei de Garda de Mediu după un control efectuat cu privire la spațiile verzi.

Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu la Primăria București a constatat că PMB nu deține un Registru al Spațiilor Verzi conform normelor. Acest registru ar fi trebuit să conțină informații despre suprafața tipurilor de terenuri din intravilanul localității, date tehnice ale tuturor spațiilor verzi conform indicilor de calitate și cantitate. Din datele prezentate rezultă o suprafață verde pe cap de locuitor de 8,89 mp, mult sub limita de 26 mp/locuitor impusă de Ordonanța de Urgență 195/2005 privind protecția mediului. Pentru aceste nereguli, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au sancționat Primăria și au trasat măsuri de conformare care vor fi verificate periodic. Statul recunoaște dreptul fiecărei persoane fizice la un meidu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori și arbuști, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.