Stiri

Ministerul Mediului supune dezbaterii publice un proiect care presupune anularea obligațiilor de plată accesorii către AFM

3
min
19/9/2020

Facilitățile fiscale pot fi dobânzi sau majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare și orice alte obligații de plată accesorii.

Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform capitolului II din Ordonanțade urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Astfel, prin actul normativ propus, se urmărește asigurarea cadrului legal necesar pentru anularea de către Administrația Fondului pentru Mediu a obligațiilor accesorii.

Procedura de anulare se aplică obligațiilor administrate de Administrația Fondului pentru Mediu, adică taxe și contribuții, precum şi obligații accesorii aferente acestora, stabilite prin declarații privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, decizii de impunere, decizii referitoare la obligații accesorii.

De această procedură pot beneficia toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

Administrația Fondului pentru Mediu acordă următoarele facilități fiscale:

  • amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică Administrația Fondului pentru Mediu conform art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență;
  • anularea obligațiilor de plată accesorii.

Facilitățile fiscale pot fi dobânzi sau majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare și orice alte obligații de plată accesorii. Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrației Fondului pentru Mediu.