Stiri

Ministerul Mediului a lansat în consultare publică proiectul Legii Mirosurilor

4
min
29/12/2020

Metodologia se adresează atât operatorilor economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv, cât și autorităților administrației publice centrale și locale și publicului.

Ministerul Mediului a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și a conținutului planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru activitățile care pot crea disconfort olfactiv.

Legea nr. 123/2020, cunoscută ca „Legea mirosurilor”, aprobată de Parlament pe 10 iulie 2020, are ca scop întărirea coordonării în cadrul procedurilor de reglementare dintre autoritatea publică pentru sănătate și autoritatea publică pentru protecția mediului. În acest sens, se vor putea impune condițiile de funcționare pentru respectarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației pentru proiectele sau activitățile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidențiale. De asemenea, în lege sunt specificate standardele în vigoare conform cărora se evaluează prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător.

Legea prevede că autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul protecției mediului și autoritatea publică centrală cu responsabilități în domeniul sănătății trebuie să elaboreze, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv şi planul de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort olfactiv.

Metodologia are rolul evaluării și gestionării la nivel național a mirosurilor care provoacă efecte neplăcute și inacceptabile, dar și rolul evaluării riscului asupra stării de sănătate în funcție de agentul cauzal și determinarea măsurilor aplicabile în vederea diminuării disconfortului olfactiv, potrivit Ministerului Mediului. Metodologia se adresează atât operatorilor economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv, cât și autorităților administrației publice centrale și locale și publicului.

Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaborează și se pune în aplicare de către operatorii economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv. De asemenea, autoritățile administrației publice locale trebuie să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv.

În acest sens, proiectul de act normativ supune spre aprobare metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și conținutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort olfactiv.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la datapublicării pe site [21 decembrie], la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării, persoane de contact:

Ana-Maria TUDOSE, consilier superior, telefon/fax: 0213160421, e-mail: anamaria.tudose@mmediu.ro și

Mihaela Claudia PĂUN, consilier superior, telefon/fax: 0213160421, e-mail: claudia.paun@mmediu.ro.