Smart City

În județul Tulcea aproape 20 la sută din cantitatea totală de plastic generată anual se reciclează

3
min
2/5/2022

Județul Tulcea: 100% rată acoperire a serviciilor de salubritate și rate de reciclare în creștere.

Aproape 9.500 de tone de plastic sunt generate anual în județul Tulcea. Din această cantitate, circa 20% este colectată separat și ajunge la stațiile de sortare și reciclare, județul înregistrând performanțe bune și cu rate de reciclare în creștere comparativ cu celelalte 11 județe riverane Dunării. Cifrele au fost extrase din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD). Potrivit acestuia, în județul Tulcea au fost generate 64.582 de tone deșeuri menajere.

Într-o cercetare privind modalitatea de gestionare a deșeurilor în localitățile riverane Dunării, Asociația Mai Mult Verde și Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) au concluzionat că cele mai eficiente proceduri pentru a evita poluarea apelor cu plastic rămân colectarea separată și buna gestionare a deșeurilor. Cele două organizații au analizat modalitatea de gestionare a deșeurilor în localitățile riverane Dunării, cu scopul de a identifica posibilele cauze privind poluarea cu plastic a apelor, dar și măsurile necesare pentru a gestiona problema deșeurilor municipale.

Județul Tulcea: 100% rată acoperire a serviciilor de salubritate și rate de reciclare în creștere

Județul Tulcea înregistrează performanțe bune, cu rate de reciclare în creștere comparativ cu celelalte localități aflate de-a lungul Dunării. Din datele raportate pentru anul 2019 în PJGD, acoperirea serviciilor de salubritate în județ este de 100%. Colectarea se face la puncte special amenajate, pe 4 fracții, în mediul urban și din poartă în poartă, pe 2 fracții, în mediul rural, la un tarif de 10 lei/ pers./ lună (urban) și 7 lei/ pers./ lună (rural). Este cel mai mare tarif perceput în mediul rural pentru serviciile de salubritate din cele 12 județe studiate, dar poate fi justificat prin dificultatea pe care operatorul o întâmpină în transportul deșeurilor, în special în zonele izolate din Delta Dunării.

„Este dovedit faptul că gestionarea deșeurilor în cadrul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) reprezintă soluția ideală, deoarece această procedură asigură fluxul normal al deșeurilor de la generator, respectiv de la gospodărie, către instalații de prelucrare, așa cum este cazul stațiilor de sortare ale deșeurilor reciclabile și pregătirea lor pentru reciclare. Dintre județele analizate, în cazul a trei județe – Caraș-Severin, Olt și Mehedinți, sistemul a intrat în operare la finalul anului 2020 și respectiv 2021, ceea ce explică lipsa rezultatelor. În plus, mai sunt județe în care nu s-au finalizat licitațiile pentru atribuirea contractelor de delegare, așa cum este cazul județelor Brăila și Constanța. Acolo unde încă sunt sincope trebuie identificate atât cauzele cât și soluțiile potrivite fiecărei situații”, a declarant Liliana Nichita,director al Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară.

În județul Tulcea, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor a fost aprobat în august 2021, iar SMID este în operare.