Solutii

În agricultură va fi implementată Strategia de Gestionare a Apei în România

3
min
2/7/2020

Un alt obiectiv strategic este dezvoltarea unei rețele naționale de colectare, depozitare, ambalare și comercializare a produselor românești.

Reabilitarea infrastructurii de irigații existente, în perioada 2021-2024, prin punerea în funcțiune a 138 amenajări de irigații, cu un buget estimat de 3,4 miliarde de euro, este un obiectiv prioritar al Guvernului. Planul pe termen mediu și lung în domeniul agriculturii este implementarea unei Strategii de Gestionare a Apei. În același timp, este prevăzută reabilitarea infrastructurii de desecare – drenaj care deservește o suprafață de 2,8 milioane de ha, cu o valoare de 1,1 miliarde de euro, precum și efectuarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului care deservesc o suprafață de aproximativ 510 mii de ha, cu o valoare de 500 milioane de euro.

Un alt obiectiv strategic în domeniul agricol este dezvoltarea unei rețele naționale de colectare, depozitare, sortare, ambalare, procesare și comercializare a produselor românești.