Solutii

Implementând SGR cu stimulente financiare pentru consumatori, mai multe state au reușit să crească ratele de colectare separată și reciclare până la 90%

5
min
13/1/2021

La inițiativa Zero Waste România, 22 de ONG-uri au semnat un document de susținere a Sistemului Garanție-Returnare în forma actuală, transmis către Ministerul Mediului.

Zero Waste România, alături de experți internaționali au elaborat un document de poziție cu 12 elemente cheie pentru o legiferare eficientă a Sistemului Garanție-Returnare (SGR). Astăzi a fost retransmis documentul semnat de 22 de ONG-uri către Ministerul Mediului.

Zero Waste România solicită aprobarea HG-ului în forma actuală, rezultată în urma unui proces de dezbateri și consultări publice transparent, susținut de ministrul Mircea Fechet, întrucât Hotărârea de Guvern corespunde rigorilor internaționale și cuprinde principiile cheie aferente unui sistem garanție-returnare eficient pentru reciclarea recipientelor de băuturi.

Sistemul garanție-returnare este una dintre soluțiile necesare pentru ca resurse considerabile să nu fie utilizate o singură dată, ca mai apoi să ajungă depozitate la groapa de gunoi, incinerate sau să polueze natura.

În cadrul sistemelor garanție-returnare, consumatorul achită o sumă drept garanție pentru recipientul produsului pe care-l achiziționează, sumă care îi va fi rambursată la returnarea recipientului la un punct de returnare. A fost propusă spre aprobare suma de 50 de bani drept garanție.

Prin implementarea unui sistem garanție-returnare și prin crearea stimulentelor financiare pentru consumatori, administrațiile locale și centrale din mai multe state au reușit să crească ratele de colectare separată și reciclare până la 90%.

Sistemul garanție-returnare a fost introdus în legislația românească prin OUG 74/2018, aprobată prin Legea 31/2019. Au fost incluse obligații privind recipientele reutilizabile, combinate cu o creșterede 5% pe an a cotei de ambalaje reutilizabile puse pe piață, care cumulat trebuie să atingă o rată de 30% până în 2025.

Organizațiile semnatare propun completarea legislației în vigoare din 2018 și stabilirea unui obiectiv pe termen lung pentru ambalajele reutilizabile vândute de către comercianții cu amănuntul de 55% până în 2030.

Sistemul garanție-returnare implementat în mod optim are potențial de reducere a importului de deșeuri pentru industria reciclării, de a dezvolta piața de materii prime secundare din România și de a crea oportunități economice la nivel local. Experiențele din alte țări au arătat că este posibil să închidem bucla materialelor reciclabile la nivel național și local și să asigurăm independența aprovizionării cu materiale.

Pentru ca sistemul să fie implementat în mod optim, pe baza celor mai bune practici din alte țări, Zero Waste a subliniat 12 elementele cheie:  

 • SGR trebuie să fie ​centralizat​. Pentru a asigura transparența și aplicabilitatea la scară largă ale sistemului garanție-returnare, trebuie stabilit un operator de sistem centralizat, dedicat, care să îndeplinească obligațiile producătorilor, să organizeze colectarea la nivel național și să raporteze către autoritățile statului.
 • Sistemul garanție-returnare trebuie să fie ​autofinanțat, autocontrolat și transparent​. Costurile sistemului pot fi acoperite din vânzarea materialelor colectate și din taxa de garanție percepută pentru recipientele tuturor produselor puse pe piață.
 • Sistemul ar trebui să includă ​mai multe tipuri de materiale de ambalaje (plastic, metal și sticlă) și ​o gamă largă de produse (băuturi, apă îmbuteliată, bere, precum și vin și spirtoase). Fiecare fracție de material ar trebui să aibă centre de cost separate, deoarece reprezintă costuri diferite și au un potențial de venit prin vânzare diferit.
 • Raportarea către autoritățile de mediu relevante per numărul de unități​/​recipiente de băuturi colectate, nu per volum sau greutate. Experiența din alte țări arată că doar în acest mod se vor putea evita tentativele de fraudare ale sistemului, precum contorizarea lichidelor rămase în recipiente. Sistemul garanție-returnare este implementarea integrală a Responsabilității Extinse a Producătorilor (EPR), în cadrul căreia unitatea de ambalaj în sine face obiectul raportării.
 • Recipientele care fac obiectul sistemului garanție-returnare trebuie să fie ​marcate cu un simbol reprezentativ​, ușor de recunoscut de către consumator, precum și cu ​un cod de bare specific.
 • Guvernul trebuie să fie cel care pune în aplicare și monitorizează sistemul, stabilește ​ținte de colectare relevante - minimum 70% - 80% - 90% în primul, al doilea, respectiv al treilea an de implementare a sistemului garanție-returnare. De asemenea, ​nivelul minim al garanției fără TVA​ trebuie decis tot de către Executiv.
 • S​istemul garanție-returnare trebuie implementat astfel încât consumatorii să beneficieze de cel mai înalt grad de confort, cu cea mai redusă amprentă de carbon, cu ​puncte de returnare ușor accesibile și cu ​posibilitatea de a returna ambalajul la orice comerciant fără a fi condiţionat să îl returneze doar în locaţia din care l-a achiziţionat. ​Așa cum se practică în sistemele garanție-returnare standard europene, punctele de vânzare care colectează ambalajele pentru băuturi care fac obiectul sistemului primesc o compensație financiară de la operatorul sistemului. Compensația este denumită comision de manipulare și valoarea acesteia este egală pentru toți comercianții cu amănuntul și calculată per unitate colectată.
 • SGR trebuie să se bazeze pe o ​legislație națională precisă și clară​, ce reglementează obligațiile tuturor actorilor implicați, care definește potențialele abateri și decide cu privire la nivelul relevant al ​sancțiunilor​ nearbitrare.
 • E​ste recomandat ca sistemul să fie administrat de către ​producători și comercianți, prin intermediul unei entități non-profit​.
 • O​peratorul sistemului este o Organizație de Transfer a Responsabilității (OTR) dedicată ambalajelor pentru băuturi incluse în sistemul garanție-returnare​, iar aceste recipiente nu ar trebui să facă obiectul dublei taxări.​ Astfel, prin participarea la sistemul garanție-returnare, producătorii îndeplinesc obligațiile Responsabilității Extinse a Producătorilor (EPR)​. La data punerii în aplicare a sistemului garanție-returnare vor înceta automat obligațiile producătorilor în cadrul sistemelor EPR existente. În cadrul sistemului garanție-returnare, producătorii și importatorii își asumă întreaga responsabilitate asupra deșeurilor de ambalaje de băuturi, din punct de vedere financiar și al organizării/gestionării acestora. În acest fel, sistemul garanție-returnare reprezintă implementarea Responsabilității Extinse a Producătorilor (EPR).
 • Sistemul garanție-returnare ar trebui să asigure gestionarea sustenabilă a resurselor prin ecodesign (proiectare sustenabilă), ​maximizarea colectării separate și ​reutilizarea sau reciclarea​ recipientelor de băuturi.
 • Ag​enții economici care pun pe piață produse ambalate în recipiente refolosibile să înființeze o organizație de transfer de responsabilitate care să administreze un sistem de compensare centralizată a recipientelor refolosibile și care să raporteze ​către autoritățile de mediu relevante numărul de unități/recipiente ​reutilizabile de băuturi puse pe piață și colectate. Experiența altor țări arată că operatorii de sisteme pentru recipiente de unică folosință și pentru cele refolosibile pot coopera și pot folosi la comun infrastructura de colectare, variantă mai accesibilă pentru consumatori și cu aplicabilitate la scară mai largă. În plus, operatorii celor două sisteme ​pot coopera, oferind servicii reciproce de compensare.