Solutii

Guvernul a aprobat o OUG care normează sprijinul financiar pentru energia electrică din surse regenerabile

1
min
30/11/2022

Prin proiectul de OUG se stabilesc criterii de durabilitate şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, biolichide şi combustibilii din biomasă.

Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi un proiect de ordonanţă de urgenţă prin intermediul căruia se completează cadrul legal necesar pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru perioada 2021 - 2030.

Ținta: 2030

Totodată, potrivit notei de fundamentare a proiectului, sunt reglementate norme referitoare la sprijinul financiar pentru energia electrică din surse regenerabile, la autoconsumul acestui tip de energie electrică şi la utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii şi răcirii şi în cel al transporturilor în vederea atingerii obiectivului naţional privind ponderea globală a energiei regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2030.

Sursa foto: Flickr