Stiri

Gestionarea deșeurilor în București

4
min
17/8/2021

Primăria Capitalei şi cele şase sectoare vor face parte dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI) pentru gestionarea deşeurilor.

Primăria Capitalei şi cele şase sectoare vor face parte dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI) pentru gestionarea deşeurilor, un proiect care are ca principii „poluatorul plăteşte” şi „plăteşti cât arunci”. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii a fost adoptat în şedinţa Consiliului General de pe 19 iulie, informează Platforma digitală a comunității de Administrație Publică.

Astfel, sunt vizate îmbunătăţirea calităţii serviciului de salubrizare, cu respectarea principiului „poluatorul plăteşte” şi „plăteşti cât arunci”, îndeplinirea ţintelor de reciclare şi de tratare a deşeurilor, precum şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Hotărârea a fost adoptată cu 31 de voturi ‘pentru’, 14 ‘împotrivă’ şi o abţinere şi aprobă participarea municipiului Bucureşti, în calitate de asociat-membru fondator, la constituirea asociaţiei, care urmează să aibă sediul pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, la PMB, şi acordă împuternicirea expresă sectoarelor pentru a întruni calitatea de membri.

Totodată, se aprobă statutul asociaţiei, participarea Bucureştiului la patrimoniul iniţial al ADI cu o contribuţie în valoare de 60.000 de lei şi cotizaţia pentru Municipalitate de 500.000 lei pentru 2021.

Primarul general, Nicuşor Dan, este desemnat preşedinte al Adunării Generale a ADI pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale.

Nicuşor Dan a explicat că existenţa acestei ADI este o condiţie pentru accesarea fondurilor europene.

„Există cele şase hotărâri ale Consiliilor Locale ale sectoarelor prin care ele cer exact în temeiul Codului Administrativ împuternicirea din partea noastră să le permitem să se asocieze. Asta a fost prima etapă. Etapa a doua o parcurgem noi astăzi, în sensul că, pe de o parte, aprobaţi statutul, pe de altă parte, încuviinţaţi solicitările dumnealor şi le permiteţi să se asocieze; şi etapa a treia, în care din nou fiecare dintre cele şase Consilii Locale ale sectoarelor va vota o hotărâre prin care, în baza împuternicirii pe care noi azi le-o dăm, va vota statutul şi toate celelalte anexe şi după aceea, cu toate aceste şapte hotărâri, ne vom duce în faţa instanţei (…). Există nişte bani pe POIM, pe exerciţiul 2014-2020, pe care putem să-i luăm până la sfârşitul lui 2023. În baza existenţei acestei ADI, Primăria Generală sau primăriile de sector, fiecare pe zona sa de competenţă, vor putea să formuleze cereri pe POIM”, a spus primarul general, Nicuşor Dan.

Consilierul municipal PNL Adrian Moraru a menţionat că a discutat cu persoane din POIM care i-au spus că sunt dispuse oricând să modifice Ghidul de finanţare astfel încât Primăria Capitalei sau sectoarele să poată accesa direct bani şi să nu fie nevoie de înfiinţarea unei noi structuri cu angajaţi şi alte cheltuieli.

Conform unui comunicat al Primăriei Capitalei, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Municipiul Bucureşti a fost constituită pentru ca autorităţile locale să se conformeze cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale din sectorul serviciului de gestionare a deşeurilor.

De asemenea, constituirea asociaţiei are ca scop realizarea unor investiţii pentru asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti, pentru care se va solicita finanţare prin programe operaţionale. Aceste investiţii vizează infrastructura de colectare selectivă a deşeurilor, staţii de sortare, instalaţii de digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile, de tratare mecano-biologică şi de recuperare materială, instalaţii pentru compostarea biodeşeurilor, pentru gestionarea deşeurilor de construcţii şi demolări, un centru de aport voluntar al deşeurilor voluminoase.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale va implementa măsurile prevăzute în Planul de Gestionare al deşeurilor din Bucureşti.