Stiri

Finanțare UE. Conservarea insectelor din munții Carpați, printre noile proiecte LIFE

4
min
17/11/2020

Proiectul LIFE ROsalia va îmbunătăți condițiile de habitat pentru cinci specii de insecte saproxilice.

Comisia Europeană a aprobat luni un pachet de investiții în valoare de peste 280 de milioane euro din bugetul UE pentru 123 de noi proiecte în cadrul programului LIFE. Printre acestea se regăsește şi LIFE ROsalia, coordonat de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea. Proiectul LIFE ROsalia va îmbunătăți condițiile de habitat pentru cinci specii de insecte saproxilice din pădurile de pe raza Parcului Natural Putna-Vrancea. Echipa responsabilă de acest proiect va crea legături ecologice mai bune între porțiunile fragmentate de păduri cu arbori bătrâni prin crearea a 22 de porțiuni favorabile de habitat pentru speciile de insecte.

Comisia Europeană subliniază că finanțarea de peste 280 de milioane de euro din partea UE va atrage investiții totale de aproape 590 de milioane euro pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale acestor proiecte în materie de mediu, natură și politici climatice.

Proiectul LIFE ROsalia face parte din cele 34 de proiecte LIFE din domeniul naturii și biodiversității vor sprijini punerea în aplicare a Directivei UE privind păsările și a Directivei privind habitatele, precum și a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030. Acestea dispun de un buget total de 221 de milioane euro, din care 133 de milioane euro vor reprezenta contribuția UE.

Acestora li se adaugă 47 de proiecte LIFE din domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor vor mobiliza 208 milioane euro, din care UE va furniza 76 de milioane euro. Aceste proiecte vizează întreprinderea de acțiuni în cinci domenii: aer, mediu și sănătate, utilizarea eficientă a resurselor și economia circulară, deșeuri și apă.

Alte 8 proiecte LIFE în materie de guvernanță și informare în domeniul mediului, în valoare de aproape 17 milioane euro, din care contribuția UE este cu puțin peste 9 milioane euro, vor crește gradul de sensibilizare a publicului larg cu privire la problemele de mediu și vor ajuta autoritățile să promoveze, să monitorizeze și să asigure respectarea legislației UE în materie de mediu.

De asemenea, 16 proiecte LIFE din domeniul atenuării schimbărilor climatice vor avea un buget total de aproximativ 86 de milioane euro, din care cu puțin sub 32 de milioane euro sunt furnizate de UE. În plus, cele 15 proiecte LIFE din domeniul adaptării la schimbările climatice vor mobiliza 50 de milioane euro, din care 26 de milioane euro vor proveni din fonduri UE. În sfârșit, cele 3 proiecte LIFE în materie de guvernanță și de informare în domeniul climei, care vor îmbunătăți guvernanța și vor crește gradul de sensibilizare cu privire la schimbările climatice, au un buget total de 7 milioane euro, la care UE contribuie cu puțin sub 4 milioane euro.

Proiectele au fost selectate dintre peste 1.250 de propuneri depuse în cererii de propuneri pe anul 2019 pentru programul LIFE, publicată în aprilie 2019.

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. El se derulează din anul 1992 și a cofinanțat peste 5.500 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe. Sunt în desfășurare, în permanență, aproximativ 1.100 de proiecte. Bugetul programului pentru perioada 2014-2020 este de 3,4 miliarde euro în prețuri curente. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, Comisia propune majorarea finanțării pentru programul LIFE cu aproape 60%.