Stiri

Consiliul UE a adoptat Legea europeană a climei

2
min
30/6/2021

Consiliul UE a adoptat luni, 28 iunie 2021, poziția sa în primă lectură cu privire la Legea europeană a climei, finalizând astfel procedura de adoptare și transpunând în legislație obiectivul unei UE neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Acest lucru are loc în urma unui acord politic la care s-a ajuns cu Parlamentul European la 21 aprilie și a adoptării de către Parlament a poziției sale în primă lectură la 24 iunie.

Pe lângă obiectivul neutralității climatice și pe lângă un obiectiv indicativ al Uniunii vizând depunerea de eforturi în vederea obținerii de emisii negative după 2050, Legea europeană a climei stabilește, pentru Uniune, un obiectiv obligatoriu privind clima prin care emisiile nete de gaze cu efect de seră (emisii după deducerea absorbțiilor) să fie reduse cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu 1990. Pentru a garanta că, până în 2030, se depun eforturi suficiente pentru reducerea și prevenirea emisiilor, Legea climei introduce o limită de 225 de milioane de tone de CO2 echivalent pentru contribuția absorbțiilor la respectivul obiectiv. De asemenea, Uniunea intenționează să obțină un volum mai mare de absorbant net de carbon până în 2030.

Comisia va propune de asemenea un obiectiv intermediar privind clima pentru 2040, dacă este cazul, în termen de maximum șase luni de la prima evaluare la nivel global efectuată în temeiul Acordului de la Paris. În același timp, va publica un buget orientativ estimat al Uniunii pentru gazele cu efect de seră pentru perioada 2030-2050, împreună cu metodologia care stă la baza acestuia. Bugetul este definit ca volumul total orientativ al emisiilor nete de gaze cu efect de seră (exprimat în CO2 echivalent și furnizând informații separate privind emisiile și absorbțiile) care se preconizează că vor fi emise în perioada respectivă fără a pune în pericol angajamentele asumate de Uniune în temeiul Acordului de la Paris.

Legea europeană a climei instituie un Consiliu științific consultativ european privind schimbările climatice. Acest consiliu va oferi consiliere științifică independentă și va elabora rapoarte cu privire la măsurile, obiectivele climatice și bugetele orientative pentru gazele cu efect de seră ale UE, precum și cu privire la coerența acestora cu Legea europeană a climei și cu angajamentele internaționale asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris.

Comisia va colabora cu sectoarele economiei care aleg să pregătească foi de parcurs voluntare orientative în vederea atingerii obiectivului Uniunii de realizare a neutralității climatice până în 2050. Pe lângă că va monitoriza elaborarea unor astfel de foi de parcurs, Comisia va facilita dialogul la nivelul UE și schimbul de bune practici între părțile interesate relevante.