Solutii

Consiliul European a adoptat REPowerEU, planul de diversificare a surselor de energie

2
min
24/2/2023

REPowerEU va crește sustenabilitatea sistemului energetic al UE prin reducerea necesară a dependenței de combustibilii fosili.

Consiliul European a adoptat marți, 21 februarie 2023, în mod oficial un regulament de modificare pentru a include capitolele REPowerEU în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență. Scopul este de a consolida autonomia strategică a UE prin diversificarea surselor sale de aprovizionare cu energie și prin încetarea dependenței sale de importurile de combustibili fosili din Rusia. Aceasta este etapa finală a procedurii de adoptare.

În termeni practici, statele membre vor putea adăuga un nou capitol REPowerEU la Planurile lor Naționale de Redresare și Reziliență în cadrul NextGenerationEU, pentru a finanța investiții și reforme-cheie care vor contribui la realizarea obiectivelor REPowerEU, conform Fonduri Structurale.

Printre obiectivele-cheie ale REPowerEU se numără creșterea rezilienței, a securității și a sustenabilității sistemului energetic al UE prin reducerea necesară a dependenței de combustibilii fosili și prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie la nivelul UE, inclusiv prin creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie, a eficienței energetice și a capacității de stocare a energiei.

Vor fi puse la dispoziție granturi suplimentare în valoare de 20 de miliarde de euro pentru a finanța investițiile și reformele. Sursele de finanțare vor fi Fondul pentru Inovare (60%) și cotele de comercializare anticipată a certificatelor ETS (40%).

Cheia de alocare este o formulă care ține cont de politica de coeziune, de dependența statelor membre de combustibilii fosili și de creșterea prețurilor investițiilor.

Statele membre vor avea posibilități suplimentare de a solicita sprijin sub formă de împrumut, inclusiv în cazul în care cererile depășesc 6,8 % din GNI, în cazul în care se aplică condițiile relevante. Statele membre vor avea posibilitatea de a efectua transferuri voluntare din Rezerva de Ajustare la Brexit (BAR).

Photo: REPowerEU