Stiri

ANALIZĂ România are o legislație contradictorie cu privire la folosirea chimicalelor în Delta Dunării 

12
min
8/9/2022

Actele normative de reglementare a activităților care se pot desfășura pe teritoriul rezervației sunt contradictorii, ceea ce generează un conflict legislativ. 

România a interzis prin lege folosirea îngrășămintelor chimice și pesticidelor în Rezervația Biosferei Delta Dunării în urmă cu aproape 30 de ani. Dar Guvernul Ponta a emis în anul 2015 o Hotărâre de Guvern prin care s-a dat posibilitatea folosirii substanțelor chimice fără a modifica legea în acest sens.

Astfel, actele normative de reglementare a activităților care se pot desfășura pe teritoriul rezervației sunt contradictorii, ceea ce generează un conflict legislativ. 

Chimicalele interzise în Rezervația Delta Dunării din 1993 

Rezervația Biosferei Delta Dunării s-a costituit prin Legea 82 din noiembrie 1993. Conform acestei legi, rezervația a fost declarată zonă de importanță națională și internatională fiind formată din Delta Dunării, sărăturile Murighiol – Plopu, complexul lagunar Razim – Sinoe, Dunărea Maritimă până la Cotul Pisicii, sectorul Isacea – Tulcea cu zona inundabilă, litoralul Mării Negre de la Brațul Chilia până la Capul Midia, apele maritime interioare și marea teritorială, până la izbobata de 20 de metri inclusiv. 

Citește și: Seceta din Europa, cea mai gravă din ultimii 500 de ani, potrivit Comisiei Europene

În tot acest perimetru protejat, personale fizice sau juridice care dețin terenuri sunt obligate „ să le gospodareasca prin mijloace ecologice admise, tradiţionale sau recomandate de autorităţile ştiinţifice”, conform art. 10 din Legea 82/1993. 

La capitolul contravenții se menționează că „folosirea pe teritoriul Deltei, în agricultură şi silvicultură, a unor produse chimice şi utilaje de administrare a acestora, neautorizate de Administraţia Rezervatiei sau cu nerespectarea condiţiilor autorizate, indiferent de proprietar” se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei pentru persoane fizice. Persoanele juridice pot fi sancționate cu amendă de la 160.000 lei la 480.000 lei. 

Îngrășămintele chimice și pesticidele, interzise din nou 

Legea Rezervației Biosferei Delta Dunării a fost modificată și completată după aproape 18 ani prin Legea 136/2011, prin care s-a dorit transpunerea în legislația națională a Regulamentului European 889/2008.

Acest regulament stabilea normele de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul. Totodată, conținea și lista de produse de protecție a plantelor care pot fi utilizate în cadrul agriculturii ecologice.

Citește și: Monitorizarea pădurilor, obiectiv strategic pentru Comisia Europeană. Cum arată noul cadru 

Astfel, produsele pentru protecția plantelor care pot fi folosite în producția ecologică pentru prevenirea dăunătorilor, a bolilor și a buruienilor, sunt substanțe de origine animală sau vegetală, microorganisme utilizate în combaterea biologică a paraziților și bolilor, substanțe produse din microorganisme și nu sunt substanțe chimice de sinteză.

Totodată, a fost modificat și articolul 10 din Legea 82/1993. Noile prevederi legislative menționau că „pe teritoriul rezervației, folosirea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor în activități de agricultură, silvicultură și piscicultură este interzisă”. Practic, legea a prezăvut mult mai clar prin acest paragraph interzicerea folosirii îngrășămintelor chimice și a pesticidelor în Rezervația Delta Dunării. 

Hotărârea guvernului Ponta a dat liber la chimicale 

La data de 16 septembrie 2015, Guvernul Ponta a emis Hotărârea de Guvern nr. 763 prin care s-a aprobat planul de management și a Regulamentului Rezervației Biosfera Delta Dunării. Acest ultim document cuprinde în anexe și tratamentele de protecție fito-sanitară ce se aplică utilizând numai produsele fito sanitare și substanțele chimice prevăzute în lista aprobată pentru teritoriul Rezervației cu respectarea instrucțiunilor tehnice privind utilizarea produselor, echipamentelor și condițiilor de efectuare a tratamentelor.

Mai mult, în vederea reducerii la minim posibil a presiunii chimice asupra solurilor aflate în zona de competență, Administrația Rezervației a emis Lista produselor chimice de uz fitosanitar și erbicidelor aprobate spre utilizare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Aceasta lista cuprinde produse chimice din grupele a III și a IV de toxicitate (produse cu toxicitate redusă).

Dar, atenție, legea Rezervației interzice negru pe alb folosirea îngrăsămintelor și a produselor de protecție în agricultură, indiferent de natura lor. Însă, prin Planul de management adoptat prin HG nr. 763/2015 se stabilește lista produselor autorizate a fi folosite pe teritoriul rezervației.

Legea are forță juridică mai mare decât o Hotărâre de Guvern

Contradicțiile legislative cu privire la interzicea folosirii îngrăsămintelor și a produselor de protecție în agricultură nu au ținut cont de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Legea prevede la art. 4, alin. 3, că „actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordonă”.

Articolul 6 menționează că „proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă. Soluțiile pe care le cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în considerare interesul social, politica legislativă a statului român și cerințele corelării cu ansamblul reglementărilor interne și ale armonizării legislației naționale cu legislația comunitară și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”.

În plus, conform art. 13, lit. b, specifică că „proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel act și nici nu poate contraveni principiilor și dispozițiilor acestuia. 

Legea are forță juridică mai mare decât o Hotărâre de Guvern, care vine în completarea legilor. Dar, hotărârea emisă de guvernul Ponta contravine Legii 82/1993. Toate aceste inadvertențe și dispoziții contrare ale legislației aplicabile nu fac decât să conducă la confuzii în aplicarea corectă a legislației.

Sursa foto: Flickr/ Catalin Besleaga