Stiri

Administrația Fondului pentru Mediu lansează Programul pentru Creșterea Eficienței Energetice în Clădirile Publice

3
min
25/10/2023

Suma alocată programului este de 596.500.000 lei

Administrația Fondului pentru Mediu a anuntat in 20 octombrie începerea perioadei de înscriere pentru Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Perioada de aplicare este stabilită între 11 decembrie 2023, ora 10:00, și 31 decembrie 2023, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Scopul principal al acestei inițiative este îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, contribuind astfel la conservarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Reducerea consumului de energie:

Clădirile care sunt eficiente energetic necesită mai puțină energie pentru a furniza aceleași servicii sau confort termic. Prin utilizarea izolației mai bune, a iluminatului LED, a sistemelor de încălzire și răcire eficiente, clădirile pot menține o temperatură confortabilă și pot furniza lumina necesară consumând mai puțină energie. Astfel, se reduce necesitatea producției de energie, care adesea provine din surse care emit gaze cu efect de seră.

Adoptarea tehnologiilor verzi: Eficiența energetică poate implica și utilizarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare sau energia eoliană, pentru a satisface cerințele de energie ale clădirii. Aceste surse de energie nu emit gaze cu efect de seră în timpul producției de electricitate, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon.

Reducerea pierderilor de energie: Clădirile eficiente energetic sunt proiectate pentru a minimiza pierderile de căldură și răcire. O bună izolație, ferestre eficiente din punct de vedere energetic și etanșeitatea la aer reduc pierderile de energie prin pereți și ferestre. Astfel, sistemele de încălzire și răcire funcționează mai eficient, necesitând mai puțină energie.

Promovarea modelelor de consum conștient: Prin creșterea gradului de conștientizare în rândul oamenilor cu privire la importanța eficienței energetice și prin educație, se pot promova obiceiurile care duc la o utilizare mai eficientă a energiei în gospodării și clădiri.

Investiții în modernizarea infrastructurii: Clădirile publice sunt adesea parte a infrastructurii orașelor și a comunităților. Prin modernizarea acestora, se pot implementa tehnologii inteligente pentru gestionarea energiei, cum ar fi sistemele de control automatizat pentru iluminat și încălzire, pentru a asigura utilizarea energiei în mod eficient.

Laurențiu Adrian Neculaescu, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, și-a exprimat angajamentul organizației, afirmând: "Am decis să finanțăm acest program cu scopul de a moderniza clădirile publice, prin finanțarea de activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea performanței energetice a acestora, de a reduce consumul anual de energie primară și nu în ultimul rând, de a diminua efectele poluării aerului asupra mediului și a sănătății populației."

Finanțarea programului provine din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru Mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru Mediu. Suma alocată programului este de 596.500.000 lei, iar înscrierea se face prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de AFM, în limita a 200% din bugetul alocat programului.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Astfel, în cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant este:

a) 6.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori inclusiv;

b) 12.000.000 lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori;

c) 16.000.000 lei pentru orașe și pentru solicitanții: cluburile sportive de drept public și COSR și unitățile publice centrale și/sau teritoriale;

d) 28.000.000 lei pentru consilii județene;

e) 28.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;

f) 28.000.000 lei pentru municipii de rang I;

g) 20.000.000 lei pentru municipii de rang II;

h) 24.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

Categoriile de solicitanți eligibili includ unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu și județ, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, instituțiile publice din subordinea/în coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale, cluburile sportive de drept public și COSR pentru baze sportive de drept public aflate în administrarea, concesiunea sau folosința acestora, și unitățile publice centrale și/sau teritoriale cu atribuții specifice în domeniul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice și private, asigurarea ordinii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, protecției civile și gestionarea situațiilor de urgență, apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă a populației și bunurilor.