Stiri

A fost adoptată legea care interzice folosirea centralelor de apartament

3
min
27/6/2024

Actul normativ va merge la promulgare și stabilește clar tipurile de sisteme de încălzire acceptate

Deputații au adoptat un proiect de modificare și completare a Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, urmând ca acesta să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis, potrivit Gândul.

Proiectul vizează clarificarea termenilor și expresiilor utilizate în lege, introducerea raportului de conformare pentru clădirile cu consum de energie aproape zero (nZEB) și completarea informațiilor din certificatul de performanță energetică pentru a include consumul specific de energie primară și emisiile de CO². Totodată, se adaugă noi tipuri de funcțiuni ale clădirilor și indicatori de performanță.

Sisteme de Încălzire Permise:

Sisteme descentralizate bazate pe surse regenerabile

Sisteme de cogenerare/trigenerare

Racordarea la rețele urbane de încălzire/răcire

Pompe de căldură, panouri solare termice/electrice, centrale eoliene

Schimbătoare și recuperatoare de căldură

Combinarea acestor opțiuni

Obiective Specifice:

Creșterea performanței energetice prin proiectarea și reabilitarea clădirilor

Informarea corectă a proprietarilor/administratorilor prin certificate de performanță energetică

Economisirea energiei și decarbonarea clădirilor

Îmbunătățirea cadrului urban și protecția mediului

Condiții pentru clădirile noi

Certificatul de urbanism pentru clădirile noi va solicita respectarea cerințelor minime de performanță energetică și raportul de conformare nZEB pentru obținerea autorizației de construire. Documentația tehnică va trebui să includă și acest raport.

La instalarea, înlocuirea sau modernizarea unui sistem tehnic, integrarea corectă va fi evaluată de experți atestați. Aceștia vor elabora un raport de expertiză tehnică care va fi folosit pentru verificarea conformității și emiterea certificatului de performanță energetică. Dacă performanța energetică se modifică cu minimum 25% în urma evaluării, se poate emite un nou certificat de performanță energetică.

Reglementări suplimentare

Ponderea energiei din surse regenerabile: 30% din energia primară totală consumată.

Excepții: Clădirile vândute înainte de recepția finală vor necesita un certificat provizoriu de performanță energetică.

Inspecții periodice: La fiecare 2 ani pentru sistemele de încălzire și ventilare cu putere nominală de peste 70 kW, pentru a asigura funcționarea eficientă.

Finanțarea Planurilor

Finanțarea elaborării planurilor de către autoritățile administrației publice locale se asigură din:

Bugetele proprii

Fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

Fonduri mixte, inclusiv din parteneriate public-privat

Alte surse legal constituite

Concluzie

Proiectul de lege, adoptat de Senat pe 11 martie și acum de Camera Deputaților, așteaptă promulgarea de către președintele Klaus Iohannis.